Informacje

Krajowy popyt na importowane surowce wysokobiałkowe

Informacja Banku Gospodarki Żywnościowej na temat  importu śruty sojowej do Polski w 2014 r. na podstawie opracowania Agro Tydzień Nr 381 z 23.02.2015 r.:

Import  śruty sojowej do Polski w 2014 r. zwiększył się o 18% r/r w ujęciu wolumenowym
Najczęściej wykorzystywanym wysokobiałkowym surowcem paszowym w Polsce jest śruta sojowa. Jej udział w strukturze zużycia komponentĂłw wysokobiałkowych przekracza 50%. W latach 2011-2013 import śruty sojowej do Polski wykazywał tendencje spadkowe, zmniejszając się z 1,9 mln t do niecałych 1,7 mln t. W 2014 r. nastąpiło jego wyraźne odbicie. Według wstępnych danych opublikowanych przez MRiRW wyniĂłsł  on 1,96 mln t, co w stosunku do 2013 r. oznacza wzrost o blisko 18%, tj. o 295 tys. t. W przeliczeniu na euro import śruty zwiększył się nieco mniej, bo o 16% r/r i wyniĂłsł 803,6 mln euro.

Dość duże zmiany wystąpiły w zakresie struktury dostawcĂłw śruty sojowej do Polski:

• W 2014 r., podobnie jak w 2013 r., najwięcej śruty przywieziono z Argentyny, ktĂłra zwiększyła eksport tego surowca do Polski o 28% r/r do 1,25 mln t.

• Na drugim miejscu uplasował się Paragwaj, awansując z siĂłdmej pozycji w 2013 r. Kraj ten w ub. r. dostarczył 249 tys. t śruty sojowej do Polski, czyli aż  6,5- krotnie więcej niż w 2013 r.

• Trzecim największym dostawcą była Rosja (w 2013 r. zajmowała piąte miejsce), ze sprzedażą na poziomie 178 tys. t, tj. przeszło 3,5-krotnie większą niż w 2013 r.

• Na znaczeniu mocno straciły Stany Zjednoczone, skąd Polska zaimportowała w ub. r. 59 tys. t śruty wobec 377 tys. t w 2013 r.

Jeśli chodzi o eksport śruty sojowej z Polski, jego skala jest niewielka w zestawieniu z wolumenem importu. W 2014 r. wywĂłz śruty sojowej wyniĂłsł ok. 78,8 tys. t i był o ponad 20% wyższy niż w 2013 r. Największym odbiorcą śruty sojowej z Polski były Czechy, ktĂłre zwiększyły zakupy o 75% r/r do blisko 42 tys. t, za nimi natomiast uplasowała się Słowacja, ktĂłra zaimportowała ok. 13 tys. t tego surowca, czyli o ponad 40% mniej r/r.