Informacje

Krajowy sektor jaj spożywczych - Analiza Instytutu ERiGŻ - PIB. w raporcie „Rynek Drobiu i Jaj” nr 48, październik 2015 r.

Bilans jaj spożywczych w 2014 r. ( w tys. ton )

 • Produkcja jaj konsumpcyjnych – 504 tys. ton. ( spadek o 0,4%)
 • Import jaj konsumpcyjnych – 19 tys. ton ( wzrost o 21%)
 • Eksport jaj konsumpcyjnych – 200 tys. ton ( spadek o 5%)
 • Zużycie wewnętrzne – 323 tys. ton ( wzrost o 3,8% )
 • Udział importu w konsumpcji – 6,4%
 • Udział eksportu w produkcji – 39,7%

Bilansowa konsumpcja jaj:

 • 155 sztuk na mieszkańca w 2014
 • 160 sztuk na mieszkańca w 2015

Opłacalność produkcji jaj:

 • Na zakup 100 kg paszy przemysłowej trzeba było przeznaczyć 352 jaja ( w roku 2013 - 363   jaja)

PrzetwĂłrstwo jaj w Polsce:

Instytut następująco ocenił poziom przetwĂłrstwa jaj w 2014 r.

„Według danych GUS, produkcja przetworĂłw z jaj (jaja bez skorupek i żĂłłtka jaj) wyniosła w 2014 roku 38,9 tys. ton i była ponad 38% większa niż w roku poprzednim. Jednocześnie jest to produkcja przewyższająca najwyższy poziom notowany w 2008 roku.

Zmniejszyła się natomiast produkcja albuminy jaja. W latach 2010-2013 produkcja albuminy utrzymała się na bardzo wysokim przeciętnym poziomie ok. 20 tys. ton. W 2014 obniżyła się do 6,1 tys. ton, tj. o ok. 60%. Jest to jednocześnie poziom o 26% niższy niż średni z lat 2006-2009.

Produkcja przetworĂłw z jaj wykazuje silne wahania w poszczegĂłlnych latach, skorelowane z rozwojem ich eksportu, ktĂłry stanowi przeważającą część produkcji. W 2011 roku sprzedano za granicę ponad 68% produkcji , w 2012 roku ponad 75%, a w 2014 roku tylko ok. 50%. Oznaczać to może wzrost zainteresowania tymi przetworami na rynku krajowym. Jednak należy przewidywać raczej stabilizację produkcji przetworĂłw z jaj w 2015 roku.”

Handel zagraniczny przetworami z jaj

 • Eksport przetworĂłw z jaj w roku 2014 wyniĂłsł 19,5 tys. ton ( spadek o 2,5% )
 • Import przetworĂłw z jaj w roku 2014 wyniĂłsł 5,2 tys. ton. ( spadek o 22,4% )

Handel zagraniczny w I połowie roku 2015 w porĂłwnaniu z takim samym okresem roku 2014

 • Eksport jaj konsumpcyjnych – 105,3 tys. ton ( spadek o 3,3% )
 • Eksport przetworĂłw z jaj – 9,2 tys. ton ( spadek o 8% )
 • Import jaj konsumpcyjnych – 7,3 tys. ton (8,7 spadek o 16% )
 • Import przetworĂłw z jaj - 2,6 tys. ton ( 2,2 wzrost o 18% )

Krajowy rynek jaj spożywczych i przetworĂłw z jaj w 2015 ( prognoza )

 • Produkcja jaj konsumpcyjnych – 510 tys. ton (wzrost o 1,2%)
 • Import jaj konsumpcyjnych – 12 tys. ton (spadek o 37%)
 • Eksport jaj konsumpcyjnych – 196 tys. ton (spadek o 2%)
 • Zużycie w kraju – 326 tys. ton (wzrost o 1% )
 • Udział importu w konsumpcji – 4%
 • Udział eksportu w produkcji – 38,4%

ŹrĂłdło: „Rynek Drobiu i Jaj” Nr 48 z października 2015roku – opracowanie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB