Informacje

Krajowy sektor mięsa drobiu w 2014 r. – Analiza IERiGŻ- PIB w raporcie „Rynek drobiu” nr 47 z maja 2015 r.

Bilans mięsa drobiu w 2014 r. w porĂłwnaniu z 2013 r.

Bilans mięsa drobiu:
- Produkcja – 2210 tys. ton (w wbc) wzrost o 220 tys. ton (+ 12-13%)
- Import – 37,4 tys. ton, spadek o 2,6 tys. ton ( - 6,5%)
- Udział importu w krajowej konsumpcji – 2,4%
- Podaż – 2247 tys. ton
- Eksport – 709 tys. ton, wzrost o 21%
- Udział eksportu w produkcji mięsa drobiu – 32%
- Zużycie w kraju – 1538 tys. ton
- Spożycie na  1 mieszkańca – 27,5 kg
- Udział mięsa drobiu w spożyciu mięsa surowego ogĂłłem – 51%

Struktura produkcji żywca drobiu:
- Kurczęta brojlery – 2100 tys. ton, udział w produkcji ogĂłłem - 79%
- Indyki – 380 tys. ton, udziały w produkcji ogĂłłem - 14,3%
- Pozostały drĂłb (w tym gęsi i kaczki ) – 182 tys. ton

Opłacalność produkcji  żywca
-   relacje cen skupu żywca do cen pasz :

- kurczęta brojlery – 2,75 (w 2013 r. - 2,62)
-indyki – 4,2 (w 2013 r. - 3,80)

Krajowy rynek mięsa drobiu – prognoza na 2015 r.

Prognozowany bilans

- Produkcja – 2430 tys. ton ( wzrost o 10% )
- Import – 35 tys.ton, spadek ok. 5%
- Podaż – 2465 tys. ton  
- Eksport – 815 tys. ton ( wzrost o  15% )
- Udział  eksportu w produkcji mięsa drobiu – 33,5 %
- Zużycie w kraju – 1650 tys. ton
- Spożycie na 1 mieszkańca – 28 kg  (wzrost o 1,8%)     


Struktura produkcji żywca drobiu:

Produkcja ogĂłłem 2928 tys. ton, w tym :
- kurczęta brojlery – 2330 tys. ton, udział w produkcji ogĂłłem ok.80%
- indyki – 390 tys. ton, udział w produkcji ogĂłłem 13 %


ŹrĂłdło: Rynek Drobiu Nr 47 z maja 2015 r. - opracowanie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB