Informacje

Krajowy sektor mięsa drobiu - Analiza Instytutu ERiGŻ - PIB. w raporcie „Rynek Drobiu i Jaj” nr 48, październik 2015 r.

Bilans mięsa drobiowego* w I pĂłłroczu 2015 r. w porĂłwnaniu z I pĂłłroczem roku 2014

 • Produkcja -1.215 tys. ton ( wzrost o 12% )
 • Podaż – 1.233 tys. ton ( wzrost o 11,7% )
 • Import – 18 tys. ton.( spadek o 5,26% )
 • Eksport – 391 tys. ton ( wzrost o 15% )
 • Zużycie w kraju 843 tys. ton ( wzrost o 10% )
 • Udział importu w krajowej konsumpcji - 2,14%
 • Udział eksportu w produkcji mięsa - 32%

 

Krajowy rynek mięsa drobiu – prognoza 2015

 • Produkcja – 2.480 tys. ton wzrost o 10%
 • Podaż – 2.516 tys. ton ( wzrost o 9,5% )
 • Import – 36 tys. ton ( spadek o 5% )
 • Eksport – 830 tys. ton, wzrost o 16% ( 81% do UE )
 • Zużycie mięsa drobiowego w kraju – 1.686 tys. ton ( wzrost o 6,5% )
 • Udział importu w spożyciu – 2,14%
 • Udział eksportu w produkcji – 33,5%
 • Udział kurcząt w całkowitej produkcji mięsa drobiu – 83%, indyki – 14%, pozostały drĂłb, w tym   kaczki i gęsi ok. 3%
 • Spożycie drobiu wzrośnie w 2015 do 29 kg na mieszkańca (o 2,8% w porĂłwnaniu z 2014 r.)
 • Udział mięsa drobiowego w całkowitej konsumpcji mięsa wyniesie 33,3%

 

Krajowy rynek mięsa drobiu – prognoza I pĂłłrocze 2016 r. w porĂłwnaniu z I pĂłłroczem 2015 r.

 • Produkcja – 1.335 tys. ton ( wzrost o 10% )
 • Podaż – 1.353 tys. ton ( wzrost o 10% )
 • Import – 18 tys. ton ( bez zmian )
 • Eksport – 448 tys. ton ( wzrost o 15% )
 • Zużycie mięsa drobiowego w kraju - 905 ton ( wzrost o 7,5% )
 • Udział importu w spożyciu w kraju – 2%
 • Udział eksportu w produkcji – 33,6%

 

*Pod pojęciem mięsa drobiowego rozumie się mięso i jadalne podroby z drobiu (0207).

 

ŹrĂłdło: „Rynek Drobiu i Jaj” Nr 48 z października 2015roku – opracowanie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB