Informacje

Niższy eksport jaj w skorupkach (CN 0407*) z Polski w 2014 r.

Eksport
Zmieniła się tendencja w polskim eksporcie jaj w skorupkach w 2014 r. Po okresie systematycznego wzrostu eksportu w poprzednich latach, w 2014 r. eksport ten obniżył się o 14 845 ton, tj. o 6,7% do poziomu ogĂłłem 207 450 ton.
Średnia wartość jednej tony wyeksportowanych jaj wzrosła z 977 EUR/tonę w 2013 r. do 1 033 EUR/tonę w 2014 r. Nie zmieniła się natomiast struktura geograficzna sprzedaży - 96% wyeksportowanych jaj trafiło na rynek wewnątrzwspĂłlnotowy UE, a 4%  do krajĂłw trzecich.

Dynamika roczna eksportu w latach  2009-2014 r. kształtowała się następująco:
- 2010 r. – wzrost o 7,5%
- 2011 r. – wzrost o 14,4 %
- 2012 r. – wzrost o 8,7%
- 2013 r. – wzrost o 17,0%
- 2014 r. – spadek o 6,7%

Na wyniki eksportu w całym 2014 r. miał wpływ niższy o 27% eksport w II pĂłłroczu , ktĂłry w tym okresie spadł z poziomu 120,2 tys. ton w I pĂłłroczu do 87,3 tys. ton. Najniższy eksport odnotowano w III kwartale 2014 r. – 38,7 tys. ton.
 
Podobnie jak w 2013 r. głĂłwnymi rynkami zbytu dla polskich jaj były: Holandia, Włochy i Niemcy. Sprzedaż do tych odbiorcĂłw stanowiła 65% polskiego eksportu ogĂłłem.

 Roczna wielkość eksportu do ww. państw członkowskich UE wyniosła:
-  Holandia – 54 157 ton, udział w eksporcie ogĂłłem 26%;
- Włochy – 43 571 ton, udział w eksporcie ogĂłłem 21%; wysoką dynamikę eksportu do Włoch notuje się od 2012 r.
-  Niemcy – 36 691 ton , udział w eksporcie ogĂłłem 18%.

Pozostali więksi odbiorcy jaj z Polski w UE w 2014 r.: Czechy – 11 264 ton, Węgry – 7 695 ton, Rumunia – 6 383 ton, Litwa – 6 175 ton, Belgia – 5 410 ton, Słowacja – 4 808 ton, Francja – 4 251 ton, Wlk. Brytania -  3 429 ton.

W 2014 r. zarejestrowano wywĂłz jaj w skorupkach do dwudziestu  krajĂłw trzecich.  Wielkość tego wywozu wyniosła ogĂłłem 8 111 ton i w porĂłwnaniu do 2013 r. była niższa o 9%. W ubiegłym roku najwięcej jaj trafiło do: Iraku – 2 686 ton, Szwajcarii – 1 839 ton, Zjednoczonych EmiratĂłw Arabskich – 1 834 ton. W porĂłwnaniu do 2013 r. wywĂłz do Iraku zwiększył się o 7,5%, a o 21% obniżył się do Zjednoczonych EmiratĂłw Arabskich i do Szwajcarii.

Import

W 2014 r. Polska zaimportowała 23 757 ton jaj w skorupkach, o wartości 41 679 tys. EUR. Jest to wzrost o 14,5% w skali roku. Największymi eksporterami na rynek Polski były państwa członkowskie UE: Holandia – 9 095 ton (+10,4%), Niemcy – 7 032 ton (+10%), Francja – 1 586 ton (+32,4%), Czechy – 1 565 ton (-26%).

*Kod CN 0407 obejmuje rĂłwnież jaja wylęgowe. W całym polskim eksporcie jaj w skorupkach, jaja wylęgowe mają średnio około 3% udział.

 

Komentarz własny KIPDiP na podstawie danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Departamentu RynkĂłw Rolnych