Informacje

Nowe bezcłowe kontyngenty* na przywóz do UE drobiu i jaj z Ukrainy w 2016 r.

W dniu 19 listopada br. w Dzienniku Urzędowym UE ukazały się rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) otwierające unijne bezcłowe kontyngenty taryfowe w 2016 r. na przywĂłz z Ukrainy mięsa drobiowego i jaj.

Kontyngenty przyznane na przyszły rok zostaną uruchomione z dniem 1 stycznia 2016 r. i obejmą:

Jaja, produkty jajeczne i albuminy ( rozporządzenie nr 2015/2077)

  • 1500 ton produktĂłw sektora jaj – jaj, przetworĂłw z jaj (wyrażone w ekwiwalencie jaj w skorupkach) i albuminy., w ramach kontyngentu nr 09.4275. Wielkość kontyngentu będzie wzrastała co roku o 300 ton w okresie od 2017 r. do 2020 r., a od 2021 wyniesie 3 000 ton rocznie.
  • 3 000 ton jaj ( masa netto ), w ramach kontyngentu nr 09.4276.

Załącznik I do rozporządzenia 2015/2077 zawiera zestawienie wszystkich kodĂłw CN produktĂłw sektora jaj, ktĂłre można przywieźć do UE bez cła w ramach w/w kontyngentĂłw.

Mięso drobiowe (rozporządzenie nr 2015/2078)

  • 16 000 ton – mięso i jadalne podroby z drobiu, świeże, schłodzone, lub zamrożone; pozostałe przetworzone lub konserwowane mięso z indykĂłw i z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, w ramach kontyngentu nr 09.4273. Wielkość kontyngentu będzie wzrastała co roku o 800 ton w okresie od 2017 r. do 2020 r., a od 2021 wyniesie 20 000 ton rocznie.
  • 20 000 ton – mięso i jadalne podroby z drobiu, niecięte na kawałki, w ramach kontyngentu 09.4274.

Załącznik I do rozporządzenia 2015/2078 zawiera zestawienie wszystkich kodĂłw CN produktĂłw sektora mięsa drobiowego, ktĂłre można przywieźć do UE bez cła w ramach w/w kontyngentĂłw.

*Pierwsze kontyngenty taryfowe w handlu pomiędzy UE a Ukrainą dotyczące przywozu w/w produktĂłw zostały otwarte 24 kwietnia 2014 r. Kwoty przyznawane w ramach kontyngentu na rok 2014 , 2015 oraz 2016 nie uległy zmianom. Zwiększenie ilości rocznych kontyngentĂłw planowane jest od 2017 r.

 

Realizacja kontyngentĂłw w roku 2015

Jaja, produkty jajeczne i albuminy

Dotychczas rozdysponowane kontyngenty :

  • 37,5 t - przetwory z jaj III kwartał
  • 37,5 t - przetwory z jaj IV kwartał.

Niewykorzystane kwoty w okresie od I do III kwartału  2015 r.:

  • kontyngent 09.4275 - 1 087,5 t
  • kontyngent 09.4276 - 2 250,0 t

zostały przeniesione do rozdysponowania w IV kwartale. W związku z tym,  kwoty kontyngentu dostępne w IV kwartale wynoszą  odpowiednio ( na podstawie danych Komisji Europejskiej z 19 listopada 2015):

  • Nr 09.4275 - 1 425 t 
  • Nr 09.4276 - 3 000 t

Mięso drobiowe

Według danych Komisji Europejskiej z 19.11.2015 r., w okresie od stycznia do września 2015 Ukraina ulokowała na unijnym rynku ok. 25 tys. ton mięsa kurcząt, tj. o dwie trzecie więcej niż przed rokiem. Pozwoliło to Ukrainie osiągnąć pozycję trzeciego dostawcy drobiu do UE. Największe ilości ukraińskiego drobiu trafiły do Holandii i Niemiec.

ZespĂłł Monitoringu Zagranicznych RynkĂłw Rolnych – FAMMU/FAPPA skomentował w Wiadomościach nr 47 z dn. 27.11.2015 r. wpływ przywozu mięsa drobiu z Ukrainy na rynek UE:

„ Biorąc pod uwagę strukturę towarową importu, obniżyły się zakupy mrożonych elementĂłw kurcząt (-5% do 76 tys. ton), głĂłwnie z Brazylii (-7% do 50 tys. ton), natomiast dostawy ukraińskich mrożonych elementĂłw wzrosły o jedną czwartą do ok. 12 tys. ton. Dzięki przywozowi z Ukrainy zwiększył się rĂłwnież sześciokrotnie import chłodzonych elementĂłw kurcząt, produkty te nie były wysyłane do UE od innych dostawcĂłw. ”

Teksty w/w rozporządzeń dostępne są na stronie Agencji Rynku Rolnego

http://www.arr.gov.pl/data/01003/rwk_2015_2078.pdf

http://www.arr.gov.pl/data/01003/rwk_2015_2077.pdf