Informacje

Pogorszenie od lipca br. wyników polskiego eksportu jaj (kod CN 0407*)

W okresie styczeń – sierpień 2014 r. sprzedaż jaj w skorupkach z Polski na rynki zagraniczne wyniosła 142 808 ton, o łącznej wartości 140 490 tys. EUR. Miesięczny wolumen eksportu w lipcu i sierpniu br. (ok. 11 tys. ton) spadł poniżej średniej miesięcznej wielkości w I pĂłłroczu br., ktĂłra wynosiła ok. 20 tys. ton.

Z powodu niższej dynamiki eksportu w tym okresie, eksport w okresie ośmiu miesięcy br. był wyższy tylko o 0,5% niż w 2013 r. Dla porĂłwnania skali spadku eksportu, w I pĂłłroczu br. eksport wykazał wysoki 18% wzrost w stosunku do I pĂłłrocza 2013 r.

Struktura geograficzna najważniejszych rynkĂłw eksportowych w UE uległa ponownej zmianie. W zakupie jaj z Polski Włochy (28 891 ton) wyprzedziły Niemcy (28 055 ton), plasując się na drugiej pozycji największych importerĂłw. Każdy z tych dwĂłch odbiorcĂłw ma 20% udział w eksporcie ogĂłłem.  Jednak w porĂłwnaniu do 2013 r., eksport do Włoch jest niższy o 3,1% a do Niemiec  o 15%.
Nadal 30% jaj eksportowanych jest do Holandii – łącznie 42 330 ton.

WywĂłz do krajĂłw trzecich w okresie styczeń – sierpień 2014 r. wyniĂłsł ogĂłłem 6 530 ton (+68%). Jednak w lipcu i sierpniu miesięczne wielkości wywozu były znacznie niższe od średnich miesięcznych w I pĂłłroczu br. – spadły do poziomu ok. 350 ton.
Od czerwca br. nie zarejestrowano wywozu do Iraku, dotychczas największego w br. odbiorcy spośrĂłd krajĂłw trzecich (31% udział w wywozie ogĂłłem). Podobny, 30% udział w wywozie do państw trzecich miały Zjednoczone Emiraty Arabskie (1 834 ton). Polskie jaja zostały sprzedane od początku br.  rĂłwnież do 17 innych państw trzecich.

Import jaj w skorupkach w okresie styczeń – sierpień 2014 r. wyniĂłsł  14 955 ton i był większy o 13,3% niż w ub. roku. Najwięksi dostawcy tych produktĂłw do Polski:  Holandia – 6 738 ton, Niemcy– 3 413 ton, Czechy – 1 165 ton, Francja – 1 104 ton.

*Kod CN 0407 obejmuje rĂłwnież jaja wylęgowe. W całym polskim eksporcie jaj w skorupkach, jaja wylęgowe mają średnio około 3% udział.

Komentarz własny KIPDiP na podstawie danych Departamentu RynkĂłw Rolnych - MRiRW