Informacje

Polski eksport jaj w skorupkach (CN 0407*) w okresie styczeń – luty 2015 r.

W okresie styczeń – luty 2015 r. wyeksportowano z Polski 31 746 ton jaj w skorupkach, o wartości 34 644 tys. EUR.  W porĂłwnaniu do eksportu w takim samym okresie 2014 r., jest to spadek o 12 336 ton, tj. o 28%. Z danych tych wynika, że w lutym br., podobnie jak w styczniu, zanotowano malejąca tendencję w eksporcie jaj z Polski.


Miesięczne wielkości eksportu w br.:
- styczeń 2015 r. – 15,7 tys. ton, spadek o 30% w porĂłwnaniu do stycznia 2014 r.
- luty 2015 r. – 16,1 tys. ton, spadek o 24% w porĂłwnaniu do lutego 2014 r.

W lutym br, podobnie jak w styczniu,  największymi rynkami zbytu były następujące państwa członkowskie UE: Niemcy, Włochy i Holandia. W okresie pierwszych  dwĂłch miesięcy br. sprzedaż do tych krajĂłw wyniosła:
- Niemcy – 6 751 ton, spadek o 24% porĂłwnując rok do roku;
- Włochy – 6 036 ton, spadek o 18% porĂłwnując rok do roku;
- Holandia – 3 768 ton, spadek aż o 77% porĂłwnując rok do roku.

W okresie styczeń – luty 2015 r. w porĂłwnaniu z takim samym okresem 2014 r. wzrosła sprzedaż do następujących państw członkowskich UE: Czechy – 2 574 ton (+136%), Węgry – 2 362 ton (+232%), Rumunia – 1 938 ton (+25%), Litwa – 1 415 ton (+30%), Austria – 1 063 ton (+347%).

Zmniejszył się także  wywĂłz jaj w skorupkach na rynki krajĂłw trzecich. Jego udział w krajowym eksporcie ogĂłłem wyniĂłsł 2,4%.Wielkość tego wywozu w okresie styczeń – luty 2015 r. wyniosła 770 ton, w tym: w styczniu – ok. 349 ton, w lutym – ok. 421 ton. W porĂłwnaniu do 2014 r. jest to spadek o 76%. W br. największym odbiorcą spośrĂłd krajĂłw trzecich była Szwajcaria, ktĂłra łącznie w styczniu i lutym br. zaimportowała 419 ton jaj. Pozostałe kraje trzecie: Białoruś, Ukraina, Rosja, Mali, Mołdowa, Syria, Republika Środkowoafrykańska.

Od 2011 r. obserwowany jest spadek udziału Polski w unijnym eksporcie jaj i przetworĂłw z jaj do krajĂłw trzecich. Według danych Komisji Europejskiej w okresie styczeń – luty 2015 r. Polska zajmowała „Ăłsmą” pozycję wśrĂłd największych eksporterĂłw z UE. Na pozycję Polski jako eksportera ma wpływ głĂłwnie wywĂłz jaj w skorupkach.

Import do Polski jaj w skorupkach w dwĂłch pierwszych miesiącach br. wyniĂłsł 3 310 ton, co stanowi 14% spadek w porĂłwnaniu do ubiegłego roku.

*Kod CN 0407 obejmuje rĂłwnież jaja wylęgowe. W całym polskim eksporcie jaj w skorupkach, jaja wylęgowe mają średnio około 3% udział.

 

Komentarz własny KIPDiP na podstawie danych Departamentu RynkĂłw Rolnych w MRiRW