Informacje

Polski handel zagraniczny jajami w skorupkach (kod CN 0407)* w okresie styczeń – lipiec br.

W okresie siedmiu miesięcy 2014 r. wyeksportowano z Polski łącznie 131 534 ton jaj w skorupkach (wartość – 131 259 tys. EUR). Wolumen eksportu tych produktĂłw do lipca br. był o 8% wyższy niż ubiegłoroczny (121 892 ton). Wstępne dane  MRiRW wykazały niski poziom eksportu w lipcu br. – około 11 tys. ton, w porĂłwnaniu do średniej miesięcznej w I pĂłłroczu br., ktĂłra wyniosła około 20 tys. ton. 

Najwięcej jaj w skorupkach z Polski zaimportowały:

- Holandia – 41 846 ton, wzrost w br. o 21% w porĂłwnaniu do 2013 r.
- Niemcy – 26 597 ton, spadek w br. o 10% w porĂłwnaniu do 2013 r.
- Włochy – 24 533 ton.
Wielkość eksportu do ww. krajĂłw stanowiła 71% całkowitej krajowej  sprzedaży na rynki zagraniczne (92 976 ton).

Zarejestrowano wzrost eksportu do następujących krajĂłw: Czechy (+67%),  Belgia (+38%), Węgry (+36%), Wielka Brytania (+32%), Litwa (30%).

Zwiększyło się znaczenie krajĂłw trzecich jako rynkĂłw zbytu jaj. W okresie styczeń – lipiec 2014 r. wywĂłz jaj do krajĂłw trzecich wyniĂłsł 6 185 ton i był na poziomie o 93% wyższym niż w ub. roku.  Największymi odbiorcami z krajĂłw trzecich były: Irak  2 050 ton, Zjednoczone Emiraty Arabskie – 1 755 ton.
Z wstępnych danych wynika, że lipcu br. poziom wywozu był o ponad połowę niższy niż w poprzednim miesiącu.

Import jaj w skorupkach ogĂłłem wyniĂłsł 12 526 ton i był o 9% wyższy niż w 2013 r.

*Kod CN 0407 obejmuje rĂłwnież jaja wylęgowe. W całym polskim eksporcie jaj w skorupkach,  jaja wylęgowe mają średnio około 3% udział.

Komentarz własny KIPDiP na podst. danych MRiRW - Departament RynkĂłw Rolnych