Informacje

Polski handel zagraniczny jajami w skorupkach (kod CN 0407) w okresie styczeń-wrzesień 2015 r.

Dane te zostały opracowane w Departamencie RynkĂłw Rolnych w MRiRW na podstawie danych Ministerstwa FinansĂłw.

Eksport

W okresie 9 m-cy 2015 r. wyeksportowano z Polski łącznie 169 673 tony jaj w skorupkach o wartości 184 274 tys. EUR. Średnia wartość 1 tony we wrześniu wyrażona w EUR – 1 086,06 (w 2014 r. – 989,21) – 1,22 % wzrost w stosunku sierpnia 2015 r. W całym okresie 9 m-cy 2015 r. eksport był wyższy o 10 782 ton (+7%) w stosunku do tego samego okresu w roku 2014. Wielkość eksportu we wrześniu 2015 r. wyniosła 19 361 ton, co stanowi wzrost o 22% w porĂłwnaniu do września    2014 r.

Najwięksi unijni odbiorcy polskich jaj : Holandia (37 722 tony, udział w eksporcie 22,3%), Niemcy (36 945 ton, udział 21,8%), Włochy (28 448 ton, udział 17%), Czechy (11 182 tony, udział 6,6%). Najwięksi odbiorcy polskiego eksportu-kraje trzecie: Szwajcaria - 1 532 tony, Ukraina -831 ton, Irak - 819 ton. Sprzedaliśmy jaja do 21 państw członkowskich – łącznie 164 709 ton, co stanowi 97,1 % całego eksportu.

Import

W okresie 9 m-cy 2015 r. import jaj w skorupkach wyniĂłsł 12 670 ton. Jest to spadek o 5 186 ton, tj. o 29 % w stosunku do tego samego okresu w roku 2014. Do największych dostawcĂłw na polski rynek w w/w okresie należą: Niemcy – 4 139 ton, Holandia – 2 548 ton, Czechy – 1321 ton, Litwa – 1 185 ton, Francja - 1089 ton.

Więcej informacji na temat polskiego handlu zagranicznego produktami sektora jaja w 2014 i pierwszej połowie 2015 r. w artykule pt. „Krajowy sektor jaj spożywczych – Analiza Instytutu ERiGŻ – PIB. w raporcie „Rynek Drobiu i Jaj” nr 48, październik 2015 r.” z dn. 17.11.2015 r.   http://kipdip.org.pl/article/id/977