Informacje

Popyt na produkty drobiarskie - jaja.

Wybrane informacje z najnowszego rocznika IERiGŻ – PIB – „Popyt na żywność” Nr 16 z kwietnia 2015 r.

Spożycie jaj

W 2013 r. odwrĂłceniu uległa, utrzymująca się w latach 2010-2012 spadkowa tendencja w spożyciu jaj. W latach 2010-2012, w porĂłwnaniu z 2009 r., konsumpcja jaj zmalała o 66 sztuk, tj. o 32,0%, do poziomu 140 sztuk w przeliczeniu na mieszkańca. W 2013 r. wyniosła 148 sztuk i w porĂłwnaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 8 sztuk, tj. o 5,7% Szacuje się, że w 2014 r. bilansowe spożycie jaj ukształtowało się na takim samym poziomie, jak w 2013 r. Stagnacja krajowego popytu na jaja w minionym roku była efektem utrzymującego się względnie wysokiego poziomu cen jaj, przy spadku cen wielu innych grup artykułĂłw żywnościowych, w tym zwłaszcza produktĂłw mięsnych i ryb, będących bezpośrednim substytutem jaj. We wszystkich gospodarstwach domowych zmniejszyły się udziały wydatkĂłw na jaja w całkowitych wydatkach gospodarstw domowych oraz wydatkach na żywność.  

Przeciętne miesięczne spożycie jaj na osobę w gospodarstwach domowych  - jaja spożywcze  -w 2013 r. - 12,17 szt., w  I-III kw. 2014 r. - 11,91 szt

Struktura przeciętnych miesięcznych wydatkĂłw gospodarstw domowych na jaja :

- Wydatki na jaja w % wydatkĂłw ogĂłłem w  gospodarstwach domowych : w  I –III kw. 2014 wyniosły  0,59 %,  co stanowi spadek z poziomu 0,63 % w 2013 r.

- Wydatki na jaja w % wydatkĂłw na żywność  ogĂłłem w gospodarstwach domowych wyniosły w I-III kw. 2014 r. – 2,44 % , co stanowi spadek z poziomu 2,54 % w 2013 r.

Ocenia się, że w 2015 r., pod wpływem wzrostu produkcji jaj i poprawy sytuacji dochodowej ludności, spożycie jaj wzrośnie do 150 sztuk na mieszkańca, tj. o 1,4% w porĂłwnaniu z 2014 r.

Można przypuszczać, że podobnie jak w latach poprzednich, w większym stopniu wzrośnie zużycie jaj w przemyśle spożywczym i gastronomii, niż w gospodarstwach domowych. Według badań budżetĂłw gospodarstw domowych prowadzonych przez GUS, w 2013 r., w porĂłwnaniu z 2012 r., w gospodarstwach domowych ogĂłłem konsumpcja jaj świeżych (w skorupkach) zmalała o 2,1%.

Spożycie jaj zmniejszyło się we wszystkich gospodarstwach domowych, w tym najbardziej w gospodarstwach rolnikĂłw (o 4,8%). Gospodarstwa emerytĂłw ograniczyły konsumpcję jaj o 2,6%, osĂłb pracujących na rachunek własny o 2,4%, rencistĂłw o 2,2%, a pracownikĂłw o1,5% W okresie trzech pierwszych kwartałĂłw 2014 r. gospodarstwa domowe zredukowały konsumpcję jaj świeżych (w skorupkach) o 1,2% w porĂłwnaniu z analogicznym okresem 2013 r.

W okresie trzech pierwszych kwartałĂłw 2014 r. gospodarstwa domowe zredukowały konsumpcję jaj świeżych (w skorupkach) o 1,2% w porĂłwnaniu z 2013 r.. Spadek spożycia odnotowano we wszystkich gospodarstwach domowych, z wyjątkiem gospodarstw rencistĂłw, gdzie konsumpcja jaj wzrosła o 1,2%. W pozostałych grupach gospodarstw stopa spadku konsumpcji jaj była zbliżona i wyniosła: w gospodarstwach pracownikĂłw i rolnikĂłw po 1,3%, a w gospodarstwach pracujących na własny rachunek i emerytĂłw – po 1,2%.

Z kwartału na kwartał 2014 r. spadek spożycia jaj stopniowo się pogłębiał. W I pĂłłroczu 2014 r., w porĂłwnaniu z I pĂłłroczem, wyniĂłsł on 1,0%. W III kwartale konsumpcja jaj była i 1,3% mniejsza niż w analogicznym okresie przed rokiem. Można przypuszczać, że w IV kwartale obniżyła się o 1,5% w porĂłwnaniu z IV kwartałem 2013 r. Ocenia  się, że w całym 2014 r. w gospodarstwach domowych ogĂłłem konsumpcja jaj była o 1,4% mniejsza, niż w 2013 r.

Rzeczywiste rozmiary popytu i konsumpcji jaj w 2014 r. oraz przewidywane ich zmiany w 2015 r. są trudne do ustalenia z uwagi na brak wiarygodnych informacji o wielkości produkcji jaj w minionym roku oraz o popycie eksportowym na produkty spożywcze wytwarzane z dodatkiem jaj.