Informacje

Prognozy Komisji Europejskiej dla rynku drobiu w UE do 2024 r.

W grudniu 2014 r. Komisja Europejska opublikowała raport „Perspektywy dla rynkĂłw rolnych i dochodĂłw rolniczych w UE w latach 2014-2024”. Opracowanie zawiera m.in. prognozę korzystnej sytuacji na unijnym rynku drobiu w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Eksperci Komisji przewidują, że drĂłb będzie jedynym gatunkiem mięsa, ktĂłrego produkcja i spożycie w UE wzrosną znacząco w analizowanym okresie. Z uwagi na coraz większy popyt na świecie, UE utrzyma swĂłj 10% udział w światowym eksporcie drobiu. W najbliższej dekadzie produkcja drobiu w UE będzie nadal stopniowo rosła, jednak tempo wzrostu zostanie spowolnione do ok. 0,7% rocznie wobec 1,7% w ciągu poprzednich 10 lat.

Najwyższe dynamiki wzrostu (ok. 1% rocznie) będą miały miejsce w nowych państwach członkowskich UE-13, zwłaszcza w Polsce, Rumunii i na Węgrzech. Inne kraje ze „starej” UE-15 (np. Niemcy czy Holandia) zanotują średnio 0,5% wzrosty w ciągu roku. Ceny pasz dla drobiu pozostaną w analizowanym okresie stosunkowo wysokie, jednak będą one niższe niż w ostatnich latach. Zwiększy się zarĂłwno globalny, jak i unijny popyt na mięso białe. Będzie to sprzyjało wzrostowi poziomu wytwarzania o 7% wobec 2014 r. do ok. 14 mln ton 2024 r. Komisja Europejska prognozuje, że do 2024 r. spożycie mięsa drobiowego w UE zwiększy się rĂłwnież o 7% w stosunku do 2014 r. do 13,4 mln ton. Konsumpcja na jednego mieszkańca wzrośnie o 5% do 22,8 kg. Udział drobiu w spożyciu mięsa ogĂłłem w UE zwiększy się w tym czasie do 32%.

Unia Europejska w nadchodzącej dziesięciolatce umocni się na pozycji eksportera netto mięsa drobiu. Zgodnie z przewidywaniami, światowy popyt importowy utrzyma się na wysokim poziomie, co będzie sprzyjało wywozowi z UE. Unijny eksport drobiu będzie głĂłwnie skoncentrowany na segmencie niższej jakości, czyli tańszych elementach tuszki – np. skrzydełka, łapki, nogi, ktĂłre mają niższy popyt na rynku wewnętrznym. Dynamika wzrostu sprzedaży z UE wyniesie średnio 2,2% rocznie i do 2024 r. wzrośnie wobec 2014 r. o 24% do 1,6 mln ton. Zwiększą się wysyłki do krajĂłw Bliskiego Wschodu, afrykańskich (głĂłwnie Ghany i Beninu) oraz azjatyckich (zwłaszcza Chin i Hongkongu). Poziom wysyłek do RPA jest niepewny ze względu na cła antydumpingowe, wprowadzone przez ten kraj wobec importu mięsa kurcząt z 3 państw członkowskich UE – Holandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii.
Zakładając, że cła zostaną zniesione w 2015 r., wywĂłz może wrĂłcić do poprzedniego poziomu. Zmniejszy zakupy unijnego drobiu Rosja, nawet po zniesieniu rocznego zakazu importu, ze względu na politykę wspierania produkcji krajowej. Wysoki popyt ze strony Arabii Saudyjskiej utrzyma się rĂłwnież w przyszłości i będzie sprzyjał unijnemu wywozowi, nawet przy braku subsydiĂłw eksportowych. Ponadto, w celu zabezpieczenia dostaw, Arabowie zaczęli inwestować w unijne firmy drobiarskie (np. we Francji).

Po spadku unijnego importu drobiu w 2013 r. i 2014 r., od 2015 r. Komisja prognozuje stopniowy wzrost unijnego przywozu do osiągnięcia poziomu kwoty importowej ok. 1 mln ton w 2018 r. Do 2024 r. przywĂłz drobiu do UE wzrośnie wobec 2014 r. o 32% do ponad 1 mln ton. Sprzyjać temu będą wzrosty produkcji u głĂłwnych dostawcĂłw – w Brazylii i Tajlandii, o odpowiednio o 17% i 30% w analizowanej dziesięciolatce.

Ze względu na utrzymywanie się kosztĂłw pasz na stosunkowo wysokim poziomie w prognozowanym okresie oraz rosnące zapotrzebowanie wewnętrzne i eksportowe, ceny drobiu w UE powinny stopniowo odbudować się do 2018 r., po spadku w 2014 r. i 2015 r., podążając za wzrostem cen światowych. Pod koniec analizowanego okresu ceny rynkowe drobiu przekroczą prawdopodobnie poziom z 2013 r., sięgając 2033 EUR/t w 2024 r.

ŹrĂłdło: FAMMU/FAPA (Wiadomości nr 51 z dn. 19.12.2014 r.) na podst. „Prospects for Agricultural Market and Income in the EU 2014-2024”, KE
.