Informacje

Przepisy dotyczące zwalczania ptasiej grypy

Zasady postępowania w zakresie zwalczania chorĂłb zakaźnych zwierząt, w tym ptasiej grypy, regulują przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorĂłb zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69 poz. 625 z pĂłźniejszymi zmianami w Dz. U. z 2005 r. Nr 23 poz. 188 i Nr 33 poz. 289). Przepisy, określone w rozdziale 8 tej ustawy, zatytułowanym: „Zasady zwalczania chorĂłb zakaźnych” wymieniają, między innymi obowiązki posiadaczy zwierząt w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby, polegające na zawiadamianiu o objawach chorobowych, izolowaniu zwierząt, zakazu wywozu produktĂłw, sprzętĂłw, nawozu, ściĂłłki i itp., wspĂłłpracy z przedstawicielami Inspekcji Weterynaryjnej i innych służb działających w imieniu tej Inspekcji.

Obowiązki przekazywania wszelkich „powziętych” informacji, wskazujących na możliwość wystąpienia choroby, ciążą rĂłwnież na podmiotach prowadzących działalność w zakresie produkcji produktĂłw pochodzenia zwierzęcego (w rozumieniu przepisĂłw ustawy o wymaganiach weterynaryjnych dla produktĂłw pochodzenia zwierzęcego), czyli na prowadzących przetwĂłrstwo, rozbiĂłr, pakowanie, przepakowywanie, przechowywanie i transport.

SzczegĂłłowe zasady postępowania w przypadku podejrzenia bądź stwierdzenia ptasiej grypy reguluje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptakĂłw d. pomoru drobiu z dnia 8 września 2004 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 215, poz. 2187), wydane na podstawie ww. ustawy.

Tekst tego rozporządzenia znajduje się na stronie internetowej GIW – podstrona prawo weterynaryjne, w dziale: ustawa o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorĂłb zakaźnych.

Rozporządzenie to określa, między innymi, procedury postępowania, zakres nakazĂłw i zakazĂłw wydawanych przez powiatowego lekarza weterynarii, pobierania prĂłbek do badań diagnostycznych, środki stosowane przy zwalczaniu grypy ptasiej, określanie obszaru zagrożonego i zapowietrzonego oraz zasady postępowania na terenie tych obszarĂłw, postępowanie z produktami pochodzenia zwierzęcego, a także warunki i sposoby ponownego umieszczania zwierząt w gospodarstwach.