Informacje

UE – WZROST EKSPORTU DROBIU W OKRESIE I-IV 2015 R.

 Wiadomości  FAMMU/FAPA z dnia 26 czerwca 2015 r. na podst. danych Komisji Europejskiej

Według danych Komisji Europejskiej, od stycznia do kwietnia br. UE wyeksportowała do krajĂłw trzecich 441,1 tys. ton mięsa, żywca, podrobĂłw i przetworĂłw drobiu – o 2,5% więcej niż w tym samym okresie 2014 r. W strukturze towarowej wolumenu wywozu dominowały produkty z kurcząt (86% ogĂłłu eksportu drobiu ogĂłłem), ktĂłrych sprzedaż poza UE wzrosła o 3% do ok. 378 tys. ton. Zwiększył się rĂłwnież wywĂłz wyrobĂłw z indyka (+4% do 44 tys. ton) i gęsi (+5% do 752 ton). Obniżyły się natomiast wysyłki mięsa kaczek (-36% do 1,5 tys. ton), żywca drobiu (-4% do 4,3 tys. ton) i pozostałych produktĂłw (podrobĂłw, przetworĂłw, tłuszczu drobiowego: -7% do m12,7 tys. ton). Największe ilości drobiu wyekspediowały poza ugrupowanie Francja, Holandia, Polska i Belgia. Udział Polski w unijnym wywozie wyniĂłsł 13%, a w ciągu roku dostawy zwiększyły się o 43%. Wysyłki z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Holandii zmalały z uwagi na restrykcje w handlu, wprowadzone na początku tego roku z powodu wysoce zjadliwej ptasiej grypy typu H5N8. Japonia, Malezja, Singapur, Turcja i Ukraina zniosły zakazy importu
z tych krajĂłw na początku czerwca br. Największymi odbiorcami drobiu z UE w ciągu omawianego okresu br. były ponownie kraje 4 afrykańskie – Benin i RPA oraz Arabia Saudyjska i Hongkong. Wysyłki do Rosji zmalały prawie do zera, ze względu na zakaz importu mięsa drobiu z UE wprowadzony w sierpniu 2014 r. Rosjanie kupowali na rynku unijnym jedynie pisklęta oraz nieznaczne ilości przetworĂłw drobiowych. Wzrosły natomiast znacząco dostawy na Filipiny, do Wietnamu, Chin, Ghany i na Ukrainę, a także w mniejszym stopniu do Beninu i Arabii Saudyjskiej. Niższa niż przed rokiem była sprzedaż do Hongkongu, RPA, Jemenu i Zjednoczonych EmiratĂłw Arabskich. Import sektora drobiu z krajĂłw trzecich do UE w ciągu pierwszych 4 miesięcy 2015 r. wyniĂłsł ok. 239,4 tys. ton i był o 10,2% niższy niż rok wcześniej. Pozycję największego dostawcy drobiu na rynek unijny utrzymała Brazylia (52% całkowitego przywozu), jednak przy spadku wysyłek niemal o jedną czwartą w skali roku do 124 tys. ton. Obniżyły się rĂłwnież dostawy drobiu z Chin, Chile, Argentyny i Izraela. Zakupy w Tajlandii, u drugiego eksportera drobiu na rynek unijny, wzrosły w ciągu roku o 8% do 80 tys. ton. Pojawiły się rĂłwnież dostawy z USA (elementy kurcząt – 800 ton).Eksport drobiu poza UE
Kraj pochodzenia Eksport (tony)
I-IV 2015 I-IV 2014 % zmiana 2015/14
Francja 108 684 102 399 6,1%
Holandia 86 743 95 236 -8,9%
Polska 57 476 40 259 42,8%
Belgia 45 091 31 333 43,9%
Hiszpania 28 593 19 877 43,8%
Wlk. Brytania 21 683 32 743 -33,8%
Niemcy 21 223 37 493 -43,4%
Włochy 19 720 18 222 8,2%
Węgry 11 662 13 459 -13,3%
Dania 11 485 12 080 -4,9%
Pozostałe kraje 28 766 27 422 4,9%
OgĂłłem UE-27 441 125 430 524 2,5%

ŹrĂłdło: Komisja Europejska, dane w wadze produktu, VI 2015 r.  

Kierunki eksportu drobiu z UE
Kraj pochodzenia Eksport (tony)
I-IV 2015 I-IV 2014 % zmiana 2015/14
Benin 54 892 50 455 8,8%
RPA 50 673 57 269 -11,5%
Arabia Saudyjska 45 779 43 260 5,8%
Hongkong 33 394 42 129 -20,7%
Filipiny 26 704 10 878 145,5%
Ghana 22 102 14 313 54,4%
Ukraina 14 507 12 022 20,7%
Wietnam 9 378 5 420 73,0%
Chiny 8 301 4 839 71,5%
Jemen 5 487 10 169 -46,0%
Zjedn. Emiraty Arabskie 4 350 6 351 -31,5%
Rosja 423 25 666 -98,4%
Pozostałe kraje 165 137 147 753 11,8%
OgĂłłem 441 125 430 524 2,5%

ŹrĂłdło: Komisja Europejska, dane w wadze produktu, VI 2015 r.

 

ŹrĂłdło: ZespĂłł Monitoringu Zagranicznych RynkĂłw Rolnych - Rynek Mięsa i Drobiu – FAMMU/FAPA – Wiadomości nr 25 z dnia 26 czerwca 2015 r.