Informacje

Unijny bilans mięsa drobiu i jaj.

Bilans mięsa drobiowego w UE – lata 2013-2015

*Prognoza

Produkcja:
- 2013 r. – 12 832 tys. ton
- *2014 r. – 12 976 tys. ton
- *2015 r. – 13 067 tys. ton

Import:
- 2013 r. – 792 tys. ton
- *prognoza 2014 r. – 794 tys. ton
-*prognoza 2015 r. – 794 tys. ton

Eksport:
- 2013 r. – 1300 tys. ton
- *2014 r. – 1268 tys. ton
- *2015 r. – 1280 tys. ton

Konsumpcja w kg/mieszkańca:
- 2013 r. – 21,4 kg
- *2014 r. – 21,6 kg
- *2015 r. – 21,7 kg

Udział w całkowitym spożyciu mięsa:

- 2013 r. – 29,9%
- *2014 r. – 30,0%
- *2015 r. – 29,9%

Samowystarczalność:
- 2013 r. – 104,2%
- *2014 r. – 103,9%
- *2015 r. – 103,9%


Bilans jaj w UE – lata 2013-2014

*Prognoza

 Produkcja:
- 2013 r. – 6 444 tys. ton (+2,5%)
- *2014 r. – 6 417 tys. ton (-0,4%)

PrzywĂłz:

- 2013 r. – 20 tys. ton (-46%)
- *2014 r. – 20 tys. ton

WywĂłz:
- 2013 r. – 215 tys. ton (+15,6%)
- prognoza 2014 r. – 210 tys. ton

Spożycie w kg/osobę:
- 2013 r. -  – 12,3 kg
- *2014 r. – 12,3 kg

Samowystarczalność:
– 2013 r. -  102,8%
- *2014 r. – 102,7%

ŹrĂłdło: Dane KE - DG AGRI, Instytut ERiGŻ - PIB