Informacje

Wzrost eksportu polskiego mięsa drobiu do krajów trzecich. ( na podstawie Agrotydzień BGŻ nr 398 z 22 czerwca 2015 r. )


BGŻ ocenia na podstawie danych Eurostat za okres od stycznia do kwietnia 2015 r. że obecnie siłą napędową utrzymującą wysoką dynamikę polskiego eksportu mięsa drobiu w bieżącym jest wzrost tego eksportu poza Unię Europejską.

 

Rynek Drobiu

Jak wynika z danych Eurostat w okresie pierwszych czterech miesięcy 2015 r. eksport poza UE zwiększył się w skali roku
o 45% do poziomu ok. 56 tys. t. W porĂłwnaniu z poprzednim rokiem oznacza to znaczną intensyfikację sprzedaży. Dla porĂłwnania w 2014 r. tempo wzrostu w analogicznym okresie było na znacznie niższym poziomie, ok. 8%.

Odwrotne tendencje można było zauważyć dla wywozu nieprzetworzonego mięsa drobiowego na rynek wspĂłlnotowy.
W analizowanym okresie I-IV br. sprzedaż do pozostałych krajĂłw członkowskich wyniosła ok. 201 tys. t, tj. 11% więcej niż przed rokiem. Oznacza to wyhamowanie dynamiki wzrostu wobec 17% odnotowanych   w 2014 r.

 Należy jednak podkreślić´, że cały czas głĂłwnym odbiorcą surowca z Polski jest rynek UE (78% eksportu), gdzie głĂłwnymi importerami pozostają Niemcy, Wielka Brytania, Francja oraz Republika Czeska. W porĂłwnaniu do poprzednich lat, kiedy to prym wiodły Niemcy, obecnie wzrost eksportu na rynek wspĂłlnotowy napędzany jest przez Francję, Wielką Brytanię z dynamiką na poziomie odpowiednio 24% (3,6 tys. t) i 20% (3,6 tys. t) w okresie I-IV 2015 r. Ponadto w analizowanym okresie dwukrotnie zwiększyła się sprzedaż do Belgii. Jednak wolumen jest nadal o połowę mniejszy od sprzedaży na rynek brytyjski.

Z kolei, jak wynika z danych Eurostat, na rynkach pozaunijnych systematycznie rośnie sprzedaż do Beninu. W okresie pierwszych czterech miesięcy 2015 r. wzrosła ona
o 17% do 11 tys. t. Kraj ten tym samym pozostaje głĂłwnym pozaunijnym odbiorcą surowca z Polski. Niemniej, mięso drobiowe jest pĂłźniej często reeksportowane  do sąsiednich krajĂłw w Afryce.

Wg danych Eurostat, obserwujemy znaczne zainteresowanie polskim surowcem w Liberii, Kongo oraz Gabonie. Te trzy kraje z Afryki Centralnej i Zachodniej zaimportowały
w analizowanym okresie łącznie 9 tys. t surowca, o 3 tys. t więcej niż przed rokiem.
Co więcej, w omawianym okresie prawie czterokrotnie zwiększył się eksport nieprzetworzonego mięsa drobiowego na Ukrainę, ktĂłry wyniĂłsł 9,1 tys. t. Z kolei do Chin trafiło prawie trzy razy więcej surowca z Polski niż przed rokiem, tj. 8 tys.t.

Warto zwrĂłcić´ uwagę, że pomimo odnotowanego łącznego wysokiego tempa wzrostu sprzedaży na rynki pozaunijne na początku br., wg danych Eurostat, eksport do Hongkongu zmniejszył się w skali roku o 7% do 8 tys. t.

Biorąc pod uwagę łączną dynamikę sprzedaży nieprzetworzonego mięsa drobiowego
w okresie I-IV 2015 r. na rynkach zagranicznych zwiększyła się ona w skali roku o 17% do poziomu 257 tys. t. Jest to 38 tys. t więcej niż przed rokiem.