Informacje

Wzrost unijnego eksportu jaj wylęgowych w okresie I-VII 2014 r.

Eksport
Kraje członkowskie UE wyeksportowały łącznie 652 mln sztuk jaj wylęgowych do krajĂłw trzecich. WywĂłz tych jaj wzrĂłsł o 20% w porĂłwnaniu z 2013 r. .W eksporcie tym przeważają jaja wylęgowe kurze -  649 mln szt. (wzrost o 21%). Eksport jaj oznaczonych kodem CN 04071911 ( jaja indycze i gęsie) wyniĂłsł  3,1 mln szt. (spadek o 14%), z czego 50% trafiło na rynek rosyjski.

 Najwięksi odbiorcy jaj wylęgowych z UE:
- Rosja - 353,9 mln szt. (+51%)
- Irak -  66,0 mln szt. (+16%)
- Libia – 46,0 mln szt. (+11%)
- Ukraina – 26,8 mln szt.
- Szwajcaria – 26,2 mln szt.
- Turcja - 17,0 mln szt.

Import

Import jaj wylęgowych do UE wyniĂłsł 13,7 mln sztuk (spadek o 2% w stosunku do 2013 r.).
Jaja kurze stanowiły w imporcie ogĂłłem -  10,3 mln szt. (+3%), a jaja wylęgowe indycze i gęsie (kod CN 04071911) - 3,5 mln szt.  GłĂłwni dostawcy: USA – 9,1 mln szt., Kanada – 3,2 mln szt., Brazylia – 1,3 mln szt.

Komentarz własny KIPDiP na podst. danych Komisji Europejskiej