Informacje

Znakomita jakość jaj z produkcji fermowej - wyniki urzędowych kontroli za 2013 rok.

Potwierdza to urzędowy monitoring w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego jaj i ich jakości handlowej. Podsumowanie wynikĂłw urzędowych kontroli jakości zdrowotnej i handlowej jaj w 2013 r. na podstawie opublikowanych  raportĂłw i sprawozdań  państwowych inspekcji.

Produkcję i obrĂłt jajami kontrolują następujące Państwowe Inspekcje: Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Handlowa oraz Inspekcja Jakości Handlowej ArtykułĂłw Rolno-Spożywczych.

Wyniki nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej nad bezpieczeństwem zdrowotnym jaj

Monitoring Salmonelli: 
Dotychczasowe efekty realizacji programĂłw zwalczania Salmonelli na fermach jaj spożywczych w Polsce.
(na podstawie Raportu końcowego Inspekcji Weterynaryjnej z realizacji Krajowego programu zwalczania niektĂłrych serotypĂłw Salmonella w stadach niosek gatunku Gallus gallus w 2013 r. – publikacja na stronie www.wetgiw.gov.pl).

Programy realizowane od 2008 r. zredukowały odsetek zakażeń do poziomu 2,4 %   w 2013 r. w stadach dorosłych kur nieśnych. Oznacza to, że został osiągnięty pośredni cel unijny – obniżenie poziomu zakażeń (w latach 2004-2005 wynosiły 51%)  o co najmniej 10 % w skali roku. Efekty zdrowotne dla konsumentĂłw: Zmniejszenie liczby zachorowań wywołanych Salmonellą. Wg. danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w 2013 r. liczba zatruć pokarmowych u ludzi wywołanych pałeczkami Salmonella wyniosła 7 407. W porĂłwnaniu z 2012 r. nastąpił spadek liczby zachorowań o około 10,4 % (w latach 2012 r. – spadek o 4,5%, w 2011 r. – spadek o 9,4%). Od 2005 r. jest ich mniej  o 6982 przypadkĂłw, czyli o 44%.


Fermowe jaja spożywcze są rĂłwnież badane  w ramach Krajowego Programu Badań Kontrolnych Pozostałości Chemicznych, Biologicznych i LekĂłw:
Wyniki tego monitoringu jaj spożywczych w 2013 r.: W żadnej z 282 urzędowo pobranych prĂłbek jaj na fermach, nie stwierdzono pozostałości antybiotykĂłw. 
(ŹrĂłdło danych: Zestawienie zbiorcze wynikĂłw niezgodnych wykrytych w Polsce w ramach Krajowego Programu Badań Kontrolnych niedozwolonych pozostałości – opublikowane na stronie www.wetgiw.gov.pl ).

Badania pasz i wody na fermach: Pasze stosowane w żywieniu kur podlegają badaniom w ramach Urzędowego Programu Kontroli Pasz. W ramach tego programu na zarejestrowanych fermach jaj spożywczych  pobierane są rĂłwnież prĂłbki wody z systemĂłw pojenia do badań. Badania te prowadzone się w celu sprawdzenia czy nie są stosowane niedozwolone substancje (antybiotyki, sulfonamidy, chinalony). 
Krajowy Program Badania Pasz na 2014 r. jest opublikowany na stronie internetowej Inspekcji Weterynaryjnej -  http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4751 

Wyniki kontroli  jakości jaj  oferowanych konsumentom przeprowadzonej przez Inspekcję Handlową w 2013 r. 
(ŹrĂłdło: Sprawozdanie  opublikowane 14 kwietnia 2014 r. pt. Wielkanocne jaja – całość tekstu  w aktualnościach na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i KonsumentĂłw) - http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=10967


Podsumowanie wynikĂłw kontroli Inspekcji Handlowej  potwierdza przewagę jakości i prawidłowości oznakowania  fermowych jaj nad jajami nieoznakowanymi sprzedawanymi luzem na targowiskach:
„W czwartym kwartale 2013 r.  Inspektorzy Inspekcji Handlowej sprawdzili 551 partii jaj kurzych w sklepach, hurtowniach oraz w sprzedaży luzem na targowiskach. Weryfikowano, czy jaja są prawidłowo oznakowane zarĂłwno na skorupie jak i opakowaniach , czy klienci nie są wprowadzani w błąd co do metody chowu kur czy co do wagi produktu.  Zastrzeżenia wzbudziło 167 partii (30,3%). Najczęściej kwestionowano nieprawidłowe oznakowanie (27,5 proc. ocenianych) rzadziej – niewłaściwą wagę (12,1 proc. sprawdzonych  partii). W zakresie oznakowania najgorzej wypadły jaja sprzedawane luzem na targowiskach (zakwestionowano 68 proc. ze sprawdzonych 147 partii). 

Oznakowanie na targowiskach : Najgorzej były oznakowane jaja w punktach sprzedaży luzem głĂłwnie na targowiskach – sprawdzono 147 partii, zakwestionowano 100, czyli 68 proc. W miejscu sprzedaży pojawiały się lakoniczne informacje np. „jaja wiejskie”, „jaja fermowe”. Zabrakło danych o metodzie chowu kur (np. klatkowy, ściĂłłkowy), klasie wagowej (np. S, M), dacie minimalnej trwałości. Przykładowo: jeden ze sprzedawcĂłw wprowadził w błąd, nieprawdziwie informując na wywieszce o sprzedaży jaj z chowu ekologicznego. Zdarzały się przypadki, że brakowało dokumentĂłw potwierdzających, że jaja pochodzą z chowu ekologicznego, ściĂłłkowego lub od kury zielononĂłżki.” 

Inspekcja Sanitarna ocenia spadek liczby zachorowań na salmonellozy. Państwowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w swoich sprawozdaniach potwierdzają spadek ilości zachorowań na salmonellozy w 2013 r.
Przykładem jest sprawozdanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku: „Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu otwockiego za 2013 r.”:
http://www.wsse.waw.pl/UserFiles/otwock/File/OCENA%20STANU%20ZA%202013%20r..pdf


”Od kilku lat obserwuje się spadek ilości zachorowań na salmonellozy. W 2013 r. zarejestrowano 16 przypadkĂłw salmonellozy jako przyczyny zatrucia pokarmowego i 2 przypadki posocznicy salmonellozowej, 13 pacjentĂłw hospitalizowano (w 2012 r. – 39 przypadkĂłw zatrucia pokarmowego i przypadek salmonellozy pozajelitowej). Większość zachorowań dotyczyło dzieci do lat 6 – 12 przypadkĂłw. Do zachorowania dochodziło najczęściej w miesiącach letnich. Nadal głĂłwnym nośnikiem pałeczek z rodzaju Salmonella pozostaje drĂłb i jajka spożywane na surowo i dodawane do produktĂłw spożywczych bez obrĂłbki termicznej. Zgłoszono 1 domowe ognisko zatrucia pokarmowego z wyhodowaniem pałeczek Salmonella enteritidis. Zachorowały  4 osoby, w tym 2 dzieci. W trakcie wywiadu epidemiologicznego ustalono, że nośnikiem zatrucia były jaja, na bazie ktĂłrych przygotowano kogel-mogel. Jaja nieoznakowane zakupiono w sklepie spożywczym. W czasie przeprowadzonej kontroli we wskazanym sklepie nie stwierdzono w sprzedaży jaj nieoznakowanych.”