Informacje

Zużycie i popyt krajowy na surowce wysokobiałkowe – sezon 2014/2015

(Na podstawie analiz IERiGŻ-PIB „Rynek Pasz” Nr 37, październik 2015 oraz BGŻ BNP Paribas „AgroTydzień” Nr 418 z 9 listopada 2015 r.)

Zużycie

„Szacuje się, że zużycie wysokobiałkowych surowcĂłw paszowych w sezonie 2014/2015 wyniosło ok. 3,62 mln ton, wobec 3,07 mln ton w sezonie 2013/2014 i 3,29 mln ton przed dwoma sezonami. O ponad 17%, do 2,02 mln ton wzrosło zużycie śruty sojowej.”

Zapotrzebowanie

„ O wzroście zapotrzebowania na surowce wysokobiałkowe decyduje przede wszystkim rosnąca produkcja drobiarska. Obserwuje się rĂłwnież wzrost popytu na pasze wysokobiałkowe w intensywnym chowie trzody chlewnej i w produkcji mleka. Po przejściowym spadku tego zużycia w sezonach 2012/13 i 2013/14 z powodu wysokich cen, w sezonie 2014/15 ponownie nastąpił powrĂłt do tendencji wzrostowej.

Popyt na białko jest zaspokajany przez śruty oleiste, ktĂłre są jedynym dostępnym na większą skalę źrĂłdłem białka paszowego. GłĂłwną rolę odgrywa importowana śruta sojowa. Jej zużycie w latach 2005-2013 utrzymywało się w granicach 1,7-1,9 mln ton rocznie, a w sezonie 2014/15 przekroczyło 2 mln ton.

Wykorzystanie nasion strączkowych pastewnych (łącznie z mieszankami) jest mniejsze i w zależności od wielkości zbiorĂłw, w ostatnich latach wahało się

w przedziale 260-400 tys. ton.”

Prognoza zużycia w sezonie 2015/2016

„ Według wstępnych prognoz zużycie surowcĂłw wysokobiałkowych w sezonie 2015/16 może wynieść ok. 3,8 mln ton i będzie o prawie 5% większe niż w sezonie poprzednim. Zwiększy się wykorzystanie śrut oleistych. Z powodu niższych cen wzrośnie import i zużycie śruty sojowej i słonecznikowej.”

BGŻ BNP Paribas skomentował dane IERiGŻ-PIB w informacji pt. „Prognozy zużycia wysokobiałkowych surowcĂłw paszowych w Polsce w bieżącym sezonie 2015/2016”. - AgroTydzień Nr 418 z 9 listopada 2015.