Informacje

Amerykanie liczą straty z powodu HPAI

Amerykanie liczą straty z powodu HPAI

Kwiecień tego roku był najgorszym miesiącem pod względem strat w pogłowiu drobiu poniesionych przez amerykańską branżę drobiarską w wyniku dalszego rozprzestrzeniania wysoce zjadliwego wirusa grypy ptaków. Od początku 2024 roku w Stanach Zjednoczonych zlikwidowano ogółem ponad 11 milionów ptaków na komercyjnych fermach drobiarskich, w tym w samym tylko kwietniu zredukowano pogłowie o 8,8 milionów sztuk. Kumulacja ognisk komercyjnych i przydomowych miała miejsce w czterech stanach, a najbardziej ucierpieli producenci ze stanu Michigan, w którym straty na fermach drobiu wyniosły 6,6 miliona ptaków. Problem grypy ptaków dotknął największych producentów jaj konsumpcyjnych w Stanach Zjednoczonych.