Informacje

Balticovo zaprzestaje produkcji jaj klatkowych

Balticovo zaprzestaje produkcji jaj klatkowych

Łotewska firma Balticovo – największy producent jaj i produktów jajecznych w Europie Północnej – zadeklarowała, że w najbliższych kilku latach zaprzestanie produkcji jaj klatkowych. Balticovo przyjęło długoterminową strategie rozwoju firmy w kierunku alternatywnych systemów chowu kur niosek podążając za trendami konsumenckimi i życzeniowością producentów żywności. Celem łotewskiego producenta jest 100 proc. rezygnacja  z chowu klatkowego i całkowita restrukturyzacja dotychczasowej działalności zakładu produkcyjnego do roku 2026. Aby wywiązać się z przedstawionego planu biznesowego Balticovo zamierza zainwestować ponad 30 milionów euro w okresie pięciu lat w zmianę infrastruktury produkcyjnej. Obecnie lider łotewskiego rynku posiada w swojej ofercie jaja konsumpcyjne pochodzące z wszystkich czterech typów chowu kur, od jaj klatkowych po jaja ekologiczne. Producent jaj z Łotwy uważa, że cena jest nadal głównym powodem, dla którego konsumenci w przeważającej części preferują jaja klatkowe, ale jednocześnie z każdym rokiem wzrasta popyt na jaja z pozostałych systemów. Zauważa także, że chęć transformacji systemowej zapowiada już część firm na świecie, jak i odbiorcy tego produktu. W związku z tym, firma Balticovo uznała, że logicznym krokiem będą inwestycje w nowy kierunek. Inwestor spodziewa się, że decyzje takiego lidera jak Balticovo wpłyną na zachowania pozostałych uczestników rynku w krajach bałtyckich i Europie Wschodniej, gdzie zmiany zachodzą stosunkowo wolno. Balticovo jest już wiodącym producentem jaj bezklatkowych w Europie Wschodniej, ponieważ w ostatnich latach firma zainwestowała w budowę kurników z dostępem do przestrzeni na wybiegu i jednocześnie zauważa, że pełna transformacja jest procesem długotrwałym, wymagającym kilku lat przygotowań. Firma Balticovo produkuje rocznie około 600 milionów jaj. Produkty firmy są dostępne w łotewskich sklepach, hotelach, restauracjach, ale większość - około 70% - produktów jest eksportowana do kilku krajów Unii Europejskiej i innych krajów świata, łącznie do 20 państw. Na Łotwie jest zarejestrowanych około 3 mln  stanowisk dla kur (89 proc. w klatkach, 11 proc. w systemie ściółkowym).