Informacje

Brazylia: grypa ptaków u drobiu

Brazylia: grypa ptaków u drobiu

Brazylijczycy zgłosili pierwszy przypadek wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu. Choć przekaz medialny pozostaje niejasny, na podstawie raportów WOAH można założyć, że gospodarstwo, w którym potwierdzono HPAI uznane zostało jako „chów przyzagrodowy”, a nie gospodarstwo komercyjne. Wirus został wykryty u kaczek w gospodarstwie zlokalizowanym w gminie Serra, w stanie Espirito Santo. Brazylijskie Ministerstwo Rolnictwa wydało komunikat informujący, że Brazylia powinna utrzymać status kraju wolnego od grypy ptaków i tym samym inne państwa nie powinny wprowadzać ograniczeń eksportowych w handlu międzynarodowym, co z pewnością nastąpiłoby gdyby choroba została wykryta na fermie komercyjnej.

Od maja 2023 roku w Brazylii stwierdzano liczne przypadki HPAI u dzikiego ptactwa. Obecnie wirus przedostał się po raz pierwszy do gospodarstwa utrzymującego drób. Nie rodzi to aktualnie konsekwencji eksportowych dla Brazylijczyków, niemniej sytuacja staje się coraz bardziej nerwowa dla brazylijskiego przemysłu drobiarskiego. Brazylia jest największym eksporterem drobiu na świecie. Ewentualne dotarcie HPAI na komercyjne fermy w Brazylii wywołałoby ogromne implikacje – ze względu na znaczenie brazylijskiego drobiarstwa - we wszystkich krajach, na wszystkich kontynentach.