Informacje

Brazylia powoli wraca do Unii Europejskiej?

Brazylia powoli wraca do Unii Europejskiej?

Brazylia powoli wraca do Unii Europejskiej?

Wśród analityków rynku drobiu pojawiły się głosy, że analiza zgłoszeń w systemie RASFF pozwala wyciągać wnioski, że brazylijski przemysł drobiarski coraz lepiej radzi sobie z problemem salmonelli, który spowodował istotne ograniczenie importu przez kraje Unii Europejskiej. W RASFFie jest coraz mniej informacji o odsyłaniu dostaw  i na tej podstawie formułowane są wnioski, że Brazylijczycy odzyskują pole na wspólnym rynku. Unijne statystyki nie pozwalają na razie na weryfikację tych spekulacji ponieważ publikowane są z dość dużym opóźnieniem. Jednak informacje o poprawie kontaktów handlowych między Brazylią a Unią Europejską potwierdzają ponoć brazylijscy eksporterzy. O zwiększonej podaży mięsa na unijnym rynku wewnętrznym mogą także świadczyć spadające ceny żywca w niektórych krajach UE.