Informacje

Brazylia zamierza zwiększać eksport mięsa drobiowego

Brazylia zamierza zwiększać eksport mięsa drobiowego

Brazylijskie Stowarzyszenie Białka Zwierzęcego (ABPA) prognozuje, że brazylijski eksport mięsa drobiowego osiągnie w tym roku 7,5 proc. wzrost w porównaniu do roku 2020. Analitycy przewidują optymistyczny scenariusz mimo  wyzwań związanych z rosnącymi kosztami pasz w Brazylii, szczególnie kukurydzy. Co ciekawe, prognoza na rok 2022 zakłada, że brazylijskie przedsiębiorstwa drobiarskie zwiększą o 3,6 proc. wysyłki zagraniczne. W ujęciu wolumenowym Brazylia ma zagospodarować 4,5 - 4,55 mln ton drobiu w 2021 roku i 4,55 - 4,65 mln ton drobiu w 2022 roku. Według danych ABPA, od stycznia do sierpnia 2021 roku brazylijski eksport mięsa drobiowego wyniósł 3,0 mln ton, co oznacza wzrost o 7,6 proc. rok do roku. Przychody ze sprzedaży eksportowej zwiększyły się o 18,2 proc. do 4,8 mln USD. Najwięcej brazylijskiego drobiu w  analizowanym okresie 2021 roku sprowadziły kraje: Chiny, Arabia Saudyjska, Japonia, ZEA i RPA. Brazylia pozostaje największym dostawcą mięsa drobiowego na rynek unijny(45,8 proc. udział). Po lipcu 2021 roku przywóz brazylijskiego drobiu do UE wyniósł 132,0 tys. ton i był niższy o 3,0 proc. w porównaniu do takiego samego okresu roku 2020.