Informacje

Brazylijski eksport kurczaków pozornie niższy

Brazylijski eksport kurczaków pozornie niższy

W 2023 roku Brazylia ustanowiła nowy historyczny rekord w eksporcie mięsa drobiowego przekraczający poziom 5 milionów ton. Nowe rozdanie w 2024 roku sprzyja Brazylijczykom choć wyniki sprzedaży eksportowej za pierwszy kwartał tego roku są niższe w porównaniu do pierwszego kwartału roku 2023. W okresie od stycznia do marca roku 2024 brazylijskie zakłady wyeksportowały łącznie 1,2 mln ton mięsa z kurczaka, co stanowi wolumen o 7,2 proc. mniejszy niż w takim samym okresie poprzedniego roku – według danych Brazylijskiego Stowarzyszenia Białka Zwierzęcego (ABPA). Analitycy ABPA wykazali jednak, że do gorszego tegorocznego skumulowanego salda  przyczyniły się niepowtarzalne zachowania rynku w marcu 2023 roku, kiedy to doszło do przekroczenia niespotykanej w historii miesięcznej bariery sprzedaży pół miliona ton. Odnotowany wówczas rekord powoduje, że tegoroczne marcowe wysyłki eksportowe mogą wydawać się mniej atrakcyjne gdyż wyniosły 418,1 tys. ton. Jest to jednak tylko złudne wrażenie ponieważ sprzedaż eksportowa powyżej 400 tys. ton wpisuje się w zadowalające schematy brazylijskiego eksportu mięsa kurcząt rzeźnych. Należy również zaznaczyć, że marzec 2024 roku odznacza się najwyższym poziomem sprzedaży zagranicznej w bieżącym roku pomimo tego, że była ona o 18,8 proc. niższa niż w marcu 2023 roku. Na liście głównych odbiorców uwagę zwracają Zjednoczone Emiraty Arabskie, Chiny oraz Arabia Saudyjska.

W opinii dyrektora ds. rynków ABPA, Luis Road, Brazylia w ostatnich miesiącach odczuwa wzrost znaczenia krajów Bliskiego Wschodu w zagospodarowaniu mięsa kurcząt rzeźnych z uwagi na niepewną sytuację w tym regionie świata. Brazylijscy analitycy oceniają, że globalnie mamy do czynienia z równowagą  podażowo – popytową, co powinno sprzyjać popytowi na brazylijski drób, w szczególności w sytuacji nasilenia się problemów z grypą ptaków w krajach konkurencyjnych.