Informacje

Brazylijskie kurczaki „zdobywają” Bliski Wschód

Brazylijskie kurczaki „zdobywają” Bliski Wschód

BRF Sadia – jedna z największych firm spożywczych na świecie - otwarła nowy zakład „AI Joody” w Dammam w Arabii Saudyjskiej. Po przejęciu zakładu w styczniu 2021 roku i pozyskaniu kapitału inwestycyjnego zwiększono moce produkcyjne jednostki do 1200 ton żywności miesięcznie. Ekspansja BRF Sadia postrzegana jest jako ogromna szansa dla rozwoju lokalnego drobiarstwa. Historia rozwoju BRF Sadia w Arabii Saudyjskiej sięga połowy lat 70-tych. Wówczas Sadia po raz pierwszy wprowadziła na rynek mrożone produkty z kurczaka na Bliskim Wschodzie. Rynek halal jest przez firmy prowadzące działalność w świecie arabskim postrzegany jako strategiczny cel rozwoju. Aktualnie BRF Sadia wytwarzane w regionie Halal towary eksportuje do czternastu państw i zamierza zwiększać zasięg eksportowy.

Brazylijczycy sądzą, że posiadanie jednostek zależnych sprzyja  prowadzeniu interesów w  tym regionie świata. Obsługują rynek saudyjski poprzez jednostki produkcyjne działające w Brazylii, ale także inne zakłady zlokalizowane w krajach arabskich. Dla przykładu  - BRF dostarcza kurczaki do swojego zakładu w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a następnie po ich przetworzeniu dystrybuuje je na całym Bliskim Wschodzie. Niedawno zapadła pozytywna decyzja o wznowieniu dostaw brazylijskich kurczaków z ZEA na rynek Arabii Saudyjskiej. Brazylia cierpliwie umacnia swój zasięg marketingowy na Bliskim Wschodzie nie tylko wykorzystując przewagę cenową, ale także  właśnie poprzez lokalne inwestycje kapitałowe i zwiększenie dystrybucji przez spółki zależne. BRF działa w tym regionie od lat 70. Przedstawiciele BRF twierdzą, że świat arabski i Chiny to dwa najbardziej  perspektywiczne regiony do dalszego rozwoju eksportu przez  brazylijską firmę.

Informacje o nowych inwestycjach w Arabii Saudyjskiej traktujemy jako jeden z dowodów skuteczności zintensyfikowanych działań władz tego kraju w kierunku zwiększenia samowystarczalności w produkcji żywności. Bezpieczeństwo żywności jest jednym z głównych elementów planu saudyjskiego znanego, jako „Wizja 2030”, czyli przyjętej polityki rozwoju, aby bezpiecznie przenieś gospodarkę Królestwa do ery postnaftowej poprzez inwestycje w innowacje, energię odnawialną, bezpieczeństwo żywnościowe oraz dywersyfikację gospodarczą. Pandemia przyczyniła się do wzmocnienia tych działań. Wizja 2030 Królestwa Arabii Saudyjskiej to polityka zachęcająca zagraniczne firmy do inwestowania na saudyjskim rynku.

Spodziewamy się, że rozszerzenie działalności o aktywa na rynku saudyjskim pozwoli BRF mocniej zakotwiczyć się na kluczowym rynku wzrostu i bronić pozycji wiodącego dostawcy do państw Zatoki Perskiej. Region ten ma dobre perspektywy dla dalszego wzrostu popytu na żywność. Zaangażowanie inwestycyjne Brazylijczyków w Arabii Saudyjskiej z pewnością dobrze wpisuje się we wdrożoną przez rząd w Rijadzie politykę  zwiększania samowystarczalności w produkcji drobiarskiej. Kilka lat temu wzrost samowystarczalności zaczął być wspomagany polityką protekcjonistyczną (restrykcje handlowe, subsydiowanie paszy dla drobiu, dopłaty do inwestycji w produkcję drobiarską). Według najnowszych informacji podanych przez Saudi Press Agency Arabia Saudyjska planuje inwestycje w wysokości 5 miliardów dolarów, aby stać się krajem samowystarczalnym w produkcji mięsa drobiowego. Zauważalny jest znaczny postęp w zwiększaniu samowystarczalności z 45 proc. w 2016 roku do 68 proc. w 2022 roku. Królestwo stawia sobie za cel osiągnięcie 80 proc. samowystarczalności mięsa drobiowego do 2025 roku.

W opinii analityków Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, wydarzenia inwestycyjne na saudyjskim rynku mogą mięc w niedalekiej przyszłości istotne znaczenie dla podmiotów eksportujących mięso drobiowego z Unii Europejskiej. Także najwięksi uczestnicy polskiego rynku drobiarskiego z pewnością wiele obiecywali sobie po uzyskaniu dostępu do świata arabskiego. Poczynania światowych graczy – Brazylii i Amerykanów - w tym regionie nie wzbudzają jednak długoterminowego optymizmu. Zdaniem KIPDiP, z uwagi na „Wizję 2030”, już jesteśmy świadkami tworzenia się bardzo dużych barier konkurencyjnych nie tylko w sprzedaży bezpośredniej w Arabii Saudyjskiej, ale również w krajach pozostałych współpracujących w handlu żywnością z Królestwem.