Wszystko o znakowaniu jaj i opakowań

Certyfikaty jakości w oznakowaniu opakowań do jaj

Certyfikaty jakości w oznakowaniu opakowań do jaj

Informacje na opakowaniach o certyfikatach potwierdzających wysoką jakość żywności, w tym także jakość jaj, należą do grupy oznaczeń dobrowolnych. Znaki jakości i informacje o certyfikatach jakości , można zamieszczać na opakowaniach pod warunkiem posiadania przez zakład pakowania ważnego dokumentu  wydanego przez niezależną jednostkę, uprawnioną do przeprowadzania audytu certyfikującego systemy jakości w produkcji żywności. 

Producenci dostarczający żywność do sieci handlowych posiadają międzynarodowe certyfikaty : BRC, IFS, CSI. Uprawnia to do używania znaków jakości przyznanych certyfikacją  na  opakowaniach. Celem certyfikacji  jest informowanie konsumentów o wysokiej jakości produktu. Fundamentem do wdrożenia wszystkich dobrowolnych systemów jakości żywności jest obowiązkowy system HACCP, niezależnie od tego, że system ten jako taki, nie wymaga zewnętrznego zatwierdzenia. Zasadę tę określa art. 5 Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych : „ Przedsiębiorstwa Sektora Spożywczego opracowują, wykonują i utrzymują stałą procedurę lub procedury na podstawie zasad HACCP."

Pierwszym krokiem do wdrożenia dobrowolnych systemów potwierdzenia jakości, takich jak BRC,  CSI lub IFS jest audyt systemu HACCP, wdrożonego przez producenta. Zatem przyznanie zakładowi pakowania jaj certyfikatu dobrowolnego systemu jakości żywności, jest jednoznaczne  z zatwierdzeniem przez jednostkę certyfikującą także  systemu HACCP. 

Informacja dla konsumenta na opakowaniu, że producent posiada certyfikowane systemy np. BRC i HACCP, nie narusza żadnych reguł określonych w przepisach o znakowaniu żywności oraz o ochronie konkurencji i konsumentów. 

Certyfikat i uprawnienia dla producentów żywności, w tym także jaj, do używania na opakowaniach znaku jakości „Poznaj Dobrą Żywność” przyznaje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Poznaj-Dobra-Zywnosc/.
Informacja o znaku jakości „Poznaj Dobrą Żywność” opracowana przez resort rolnictwa:
Głównym celem Programu Poznaj Dobrą Żywność jest informacja o wysokiej jakości produktu. Oznaczenie znakiem jakości PDŻ jest informacją, która ma pomagać konsumentowi w wyborze odpowiedniego dla niego produktu. Jednocześnie realizowany jest cel wspólnotowej polityki w zakresie żywności polegający na poszerzeniu obszaru wysokiej jakości i różnorodności żywności na Wspólnym Rynku.
Oznaczenie to ma również na celu podnoszenie zaufania konsumentów do produktu żywnościowego poprzez informację o jego wysokiej i stabilnej jakości.