Informacje

Czy Indie otworzą swój rynek na import z USA?

Czy Indie otworzą swój rynek na import z USA?

Według nieoficjalnych informacji indyjskie władze są w trakcie  zaawansowanych rozmów z przedstawicielami ministerstwa rolnictwa Stanów Zjednoczonych w sprawie redukcji ceł przy imporcie mięsa kurcząt rzeźnych z USA do Indii. Obecnie cła na import do Indii wynoszą sto procent wartości sprowadzanego mięsa. Po redukcji mają spaść do około 30 procent. Indyjski sektor drobiarski już rozpoczął protesty przeciwko ewentualnej  umowie. Według indyjskich stowarzyszeń drobiarskich porozumienie z Amerykanami „zabije” sektor produkcji  i dystrybucji drobiu w Indiach. Lokalne organizacje drobiarskie twierdzą,  że mimo, że pierś z kurcząt rzeźnych  jest w USA około dwa i pół razy droższa niż w Indiach to z kolei skrzydła i łapki kurcząt rzeźnych praktycznie są  pozbawione w Stanach Zjednoczonych jakiejkolwiek wartości handlowej, co spowoduje, że Indie czeka walka z dumpingowymi cenami proponowanymi przez amerykańskich producentów.  Producenci drobiu z Indii  powołują się także na dane statystyczne, które mają potwierdzać, że dla indyjskiego sektora drobiarskiego  pracuje ponad cztery miliony osób. Ewentualna umowa indyjsko - amerykańska ma być zagrożeniem dla tych  miejsc pracy. W debacie publicznej pojawiają się jednak także argumenty przeciwne. Wśród nich  najważniejsze dotyczą tego, że w Indiach spożycie drobiu należy do najniższych na świecie ze względu na zbyt wysokie ceny w stosunku do siły nabywczej miejscowej ludności.