Informacje

Doskonałe wyniki MHP, eksport do UE rośnie

Doskonałe wyniki MHP, eksport do UE rośnie

Eksport ukraińskiej grupy MHP w tym roku (do końca września) odpowiada już z a 58 procent przychodów tej  spółki.  Wyniki MHP pokazują, że zagraniczna sprzedaż kurcząt rzeźnych wzrosła w pierwszych dziewięciu  miesiącach tego roku aż o 22 procent (ze 176 tys. ton w analogicznym okresie 2017 roku) do prawie 214 tys. ton. Najbardziej MHP poprawiła swoją sprzedaż w Unii Europejskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w północnej  Afryce. Produkcja ukraińskiego giganta do końca września wzrosła o osiem procent do 458,5 tys. ton. Po  dziewięciu miesiącach przychody MHP są o 17 procent wyższe niż prze d rokiem. W tym ogólnie bardzo pozytywnym świetle kłopotem Ukraińców były niekorzystne różnice kursowe, które przyczyniły się do  zanotowania straty przez przedsiębiorstwo. Niemniej, władze MHP nie przejmują się tą kwestią i zapowiadają,  że firma dąży do te go, aby być największym graczem na świecie w drobiarskim biznesie.