Informacje

Dwa typy wirusa grypy ptaków w Niemczech

Dwa typy wirusa grypy ptaków w Niemczech

Z problemem grypy ptaków mierzy się niemiecka branża drobiarska. Z analizy powiadomień generowanych przez niemieckie władze weterynaryjne do OIE wynika, że na terytorium Niemiec wysoce śmiertelną chorobę zakaźną ptaków powodują dwa podtypy wirusa grypy ptaków: H5N8 i H5N5. Po raz pierwszy wirus w Niemczech pojawił się u ptaków dzikich a następnie rozprzestrzenił do gospodarstw utrzymujących drób. Aktualnie wiadomo, że podtyp wirusa H5N8 – czyli szczep, który krąży w innych krajach europejskich – potwierdzono u dzikiego ptactwa oraz na fermach drobiu. Podtyp H5N5 pojawił się u ptaków dzikich i w niewielkim gospodarstwie utrzymującym drób przyzagrodowo.  

W Niemczech mamy już do czynienia z serią ognisk grypy ptaków u drobiu.  Według najświeższych  doniesień niemieckich władz wirus H5N8 został ostatnio znaleziony na fermie kur niosek w okolicach Neubukow w powiecie Rostock w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Około 4,5 tys. ptaków musiało zostać poddanych ubojowi. Jednak z uwagi na konieczność ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania choroby z weterynaryjnego punktu widzenia planowany jest ubój łącznie około 70 tys. sztuk drobiu znajdującego się w powiązanych lokalnie gospodarstwach. Niemieckie władze podały również, że około 16,1 tys. indyków ubito i zutylizowano, po tym jak grypa ptaków została znaleziona na innej niemieckiej fermie drobiu w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

KIPDiP przewiduje, że rosnąca liczba zakażeń HPAI na terytorium coraz liczniejszej grupy państw Wspólnoty może skutecznie ograniczyć eksport drobiu i jaj do krajów spoza obszaru celnego Unii Europejskiej na co najmniej trzy miesiące. Już jesteśmy świadkami blokowania importu drobiu żywego, jaj wylęgowych i produktów drobiarskich z państw unijnych przez władze krajów trzecich, które często nie uznają zasady regionalizacji, a blokują eksport z całego kraju dotkniętego chorobą. Możemy zatem mieć do czynienia z  istotnymi perturbacjami w podaży i handlu zagranicznym produktami drobiarskimi zarówno na terenie UE jak i w wymianie handlowej na rynkach światowych.