Informacje

Francja: słabnie zagrożenie grypą ptaków

Francja: słabnie zagrożenie grypą ptaków

Francja zaktualizowała poziom ryzyka w odniesieniu do grypy ptaków z „wysokiego” na „umiarkowany”. Decyzja francuskich władz warunkowana jest sytuacją epizootyczną z ostatnich dwóch miesięcy, w którym to okresie nie wykryto żadnego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwach utrzymujących drób. W związku ze zmianą statusu na „umiarkowany” złagodzone zostały ograniczenia dotyczące zakazu wypuszczania kaczek na zewnątrz oraz utrzymywania innych gatunków drobiu na zewnątrz bez żadnych ograniczeń.