Informacje

Iran uzupełni deficyt jaj w Rosji

Iran uzupełni deficyt jaj w Rosji

Iran rozpoczyna wysyłki jaj konsumpcyjnych do Rosji. Producenci i eksporterzy jaj z Iranu przewidują, że w tym roku eksport osiągnie poziom od 150 do 160 tys. ton. Pierwsze dostawy mają zostać zrealizowane w maju tego roku. Oczekuje się, że wymianie handlowej będzie sprzyjać podpisane w grudniu 2023 roku porozumienie o utworzeniu strefy wolnego handlu pomiędzy krajami Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG) a Iranem. Produkcja jaj w Iranie w lokalnym roku kalendarzowym (21 marca 2023 roku – 19 marca 2024 roku) wyniosła 1 300 000 ton jaj i była wyższa o 400 000 ton w porównaniu do poprzedniego roku. W 2024 roku prognozowany jest dalszy wzrost produkcji.