Informacje

Izrael zamierza zrezygnować z chowu klatkowego

Izrael zamierza zrezygnować z chowu klatkowego

Izrael ogłosił nową politykę dobrostanową, której celem jest odejście od produkcji jaj w systemie klatkowym. Nowe przepisy zostały zatwierdzone przez Kneset. Według przedstawionych założeń modernizacji chowu towarowych kur niosek w Izraelu wdrożenie produkcji jaj w systemach bezklatkowych ma nastąpić do roku 2038. Obrońcy zwierząt uważają ten termin jednak za zbyt długi. Najnowsze prawo dobrostanowe zakazuje uruchamiania nowych kurników w chowie klatkowym oraz stopniowe wycofywanie istniejących instalacji. Według przedstawianych publicznie danych tylko 3,2 proc. kur niosek w Izraelu jest utrzymywanych w chowie innym niż klatkowy. Izraelscy producenci jaj będą mogli liczyć na wsparcie finansowe w ramach przeprowadzonej reformy rolnej.