Informacje

Japonia rozpoczęła zmagania z grypą ptaków

Japonia rozpoczęła zmagania z grypą ptaków

Wirus grypy ptaków ponownie pojawił się w Japonii. Władze weterynaryjne zgłosiły pierwsze w tym sezonie ogniska wirusa na komercyjnych fermach drobiu. Po raz pierwszy HPAI wykryto pod koniec listopada tego roku, a według najnowszych doniesień lokalnych władz liczba ognisk wzrosła do czterech. Od kilku lat japońska branża drobiarska należy do jednych z najmocniej poszkodowanych w wyniku epizoocji HPAI. Ogromne straty zazwyczaj ponoszą producenci jaj konsumpcyjnych. W zeszłym sezonie w Japonii zlikwidowano rekordową liczbę 17,7 miliona sztuk drobiu.

Przeszłe doświadczenia pokazują, że kłopoty japońskiego sektora drobiarskiego z HPAI mogą nie pozostać bez wpływu na sytuację na rynku międzynarodowym. Gwałtowne zmiany w podaży produktów drobiarskich w Azji zazwyczaj są impulsem do zwiększenia popytu importowego, co może oddziaływać w kierunku wzrostu cen jaj czy mięsa drobiowego. Niejednokrotnie przekonali już się o tym polscy producenci i eksporterzy produktów drobiarskich, w szczególności jaj konsumpcyjnych. Przy czym siła oddziaływania czynnika związanego z konsekwencjami grypy ptaków na światowy rynek drobiarski zależna jest także od innych równoległych zdarzeń mogących mieć wpływ na relacje podażowo - popytowe na konkurencyjnych rynkach. – ocenia Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.