Prawo - Analizy prawne

Krajowego Rejestru Zadłużonych

Krajowego Rejestru Zadłużonych

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się ze sporym ryzykiem. Jednym z obszarów, w którym każdy przedsiębiorca powinien zachować szczególną ostrożność jest odpowiedni dobór kontrahentów. Wstępna weryfikacja wypłacalności drugiej strony umowy pozwoli uniknąć ewentualnych problemów ze spełnieniem należnego roszczenia na drodze sądowej czy egzekucyjnej.

W dniu 1 grudnia 2021 r. weszła w życie Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 55) tj. z dnia 17 września 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1909), na podstawie której Minister Sprawiedliwości prowadzi w systemie teleinformatycznym Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych m.in. przedsiębiorcy mogą pozyskać istotne dla siebie informacje dotyczące niespłacanego dobrowolnie zadłużenia poszczególnych podmiotów, w tym informacje o organach prowadzących postepowania wobec nich, a także sprzedaży ich majątku i rodzajach zabezpieczeń majątkowych. Do uzyskania tych danych wystarczy posiadanie odpowiednich danych identyfikujących szukaną osobę. W przypadku osób fizycznych będzie to numer PESEL natomiast w przypadku osób prawnych niezbędne będzie podanie numeru NIP dłużnika. Brak tych danych nie przekreśla jednakże możliwości dokonania weryfikacji kontrahenta, jeżeli poszukujący dysponuje sygnaturą akt sprawy, w której uczestniczył dłużnik.

Należy przy tym jednak pamiętać, że Krajowy Rejestr Zadłużonych nie stanowi zestawienia wszystkich możliwych dłużników, lecz zawiera jedynie dane osób zobowiązanych do zapłaty z tych tytułów, które zostały wskazane w ustawie. 

Dane przekazywane są do Krajowego Rejestru Zadłużonych przez sądy i komorników, ale nigdy przez wierzycieli. Oznacza to, że osoby posiadające roszczenie względem dłużnika, nie będą mogły samodzielnie wnioskować o wpisanie jego osoby do KRZ.  

Z powyższego wynika, iż Krajowy Rejestr Zadłużonych stanowi więc pewnego rodzaju system ostrzegania przed nierzetelnymi kontrahentami. Odgrywa to szczególnie ważną rolę dla przedsiębiorców, którzy uzyskali możliwość monitorowania aktualnych partnerów biznesowych, ale także podjęcia działań prewencyjnych przed nawiązaniem nowej współpracy.

Adam Kuźma/Radca Prawny