Informacje

Kurczaki zyskują na popularności w Azji

Kurczaki zyskują na popularności w Azji

W 2019 roku mięso drobiowe stało się bardziej popularne wśród konsumentów na Filipinach niż uwielbiana tradycyjnie wieprzowina. Obecnie preferencje w kierunku większego spożycia drobiu zostały utrzymane. Przyjmuje się, że jednym z fundamentalnych powodów zaistniałej sytuacji był rozwój segmentu żywności typu fast food, co wpłynęło na bardzo dynamiczny wzrost popytu na kurczaki. Według raportu USDA spożycie mięsa kurcząt rzeźnych na mieszkańca w skali roku wzrosło z 11,4 kilogramów w 2009 roku do 15,6 kilogramów w roku 2018. Od stycznia do marca 2022 roku produkcja mięsa drobiu na Filipinach zwiększyła się o 13,0 proc. do 350,378 ton, w porównaniu do pierwszego kwartału roku 2021. W 2020 roku produkcja wyniosła 1 305 tys. ton, w roku 2021: 1 343 tys., w 2022 roku prognozowany jest wzrost produkcji w skali roku do 1360 tys. ton. Filipiny pozostają dużym importerem mięsa drobiowego w skali globalnej. W latach 2020-2021 import osiągnął wielkość odpowiednio 335,0 tys. ton i 437,0 tys. ton rocznie. Szacuje się, że w tym roku dostawy zagraniczne wyniosą 420,0 tys. ton.

Jednym z kluczowych dostawców kurczaków na Filipiny, poza Stanami Zjednoczonymi i Brazylią, są eksporterzy z Unii Europejskiej. Jeszcze w roku 2020 Unia Europejska jako całość była największym eksporterem drobiu na rynek filipiński. Sytuacja zmieniła się w roku 2021, wysyłki z UE spadły o blisko 59,0 proc. w porównaniu do roku 2020 i wyniosły 80,9 tys. ton. Miejsce unijnych eksporterów zajęli dostawcy z Brazylii i Stanów Zjednoczonych. Z analiz prowadzonych przez Krajową Izbę Producentów Drobiu i Pasz wynika, że dostawy z państw unijnych gwałtownie spadły w 2021 roku z powodu ograniczeń w eksporcie wprowadzonych przez filipińskie władze z powodu występowania HPAI w UE. Zakaz importu został wprowadzony między innymi dla Holandii, która była w tamtym czasie jednym z najważniejszych dostawców mięsa odkostnionego mechanicznie na Filipiny. Mięso odkostnione mechanicznie to bardzo ważny asortyment importowy zyskujący cały czas na popularności w związku z rosnącymi cenami żywności. Dla filipińskich zakładów, zarówno z uwagi na stronę kosztową surowca jak i ograniczoną podaż w kraju, bardzo ważny jest import mięsa odkostnionego mechanicznie.