Informacje

Lubelskie: czwarte ognisko grypy ptaków

Lubelskie: czwarte ognisko grypy ptaków

W województwie lubelskim potwierdzone zostało czwarte już ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8. Wyniki badań z dnia 2 stycznia 2020 r. potwierdziły wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 w gospodarstwie utrzymującym perlice, położonym w gminie Uścimów, w powiecie lubartowskim w województwie lubelskim. Jest to gospodarstwo kontaktowe, powiązane epizootycznie z trzema poprzednimi ogniskami HPAI stwierdzonymi w tej samej miejscowości. Gospodarstwo położone jest na obszarze zapowietrzonym, ustanowionym zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Lubelskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Przypominamy, że wyniki badań z dnia 3 stycznia 2020 r. potwierdziły wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 w gospodarstwie utrzymującym kury nioski, położonym w gminie Przygodzice, w powiecie ostrowskim, w województwie wielkopolskim. Jest to pierwotne ognisko HPAI w tym województwie. W tym rejonie Wielkopolski znajduje się duża liczba stad drobiu, zwłaszcza kurcząt rzeźnych oraz kaczek.