Informacje

MHP podejrzany o nadużycie pozycji monopolistycznej

MHP podejrzany o nadużycie pozycji monopolistycznej

Według agencji Interfax, Komitet Antymonopolowy Ukrainy (AMCU) wszczął dochodzenie w sprawie działań  ukraińskiego  potentata MHP  – nadużywania pozycji monopolisty na rynku kurcząt.  Sprawa dotyczy pięciu  zakładów produkcyjnych, w tym Mironivsky Hliboproduct Private Joint Stock Company (PJSC Mironivsky Hliboproduct), które są częścią Mironivsky Hliboproduct (MHP). Szef AMCU, Yuri  Terentyeva, w wydanym oświedczeniu podał, że MHP zobowiązuje partnerów do przestrzegania polityki cenowej grupy i zakazuje sprzedaży produktów konkurencji. Stosuje tym samym restrykcyjną politykę handlową wobec dystrybutorów, subdystrybutorów i partnerów. Przedstawiciel AMCU uważa, że działania MHP mogą prowadzić do naruszenia  struktury rynku dystrybucji mięsa kurcząt, znacznego ograniczenia praw innych uczestników rynku do swobodnego wyboru partnerów, a także narzucania własnych zasad postępowania uczestnikom rynku. Mironivsky Hliboproduct ma dominującą pozycję na  krajowym rynku kurcząt, z udziałem przekraczającym 40% oraz  z udziałem przekraczającym 70% w niektórych sieciach detalicznych.