Informacje

Na Brexicie ucierpiały brytyjskie firmy drobiarskie

Na Brexicie ucierpiały brytyjskie firmy drobiarskie

Brytyjscy eksporterzy mięsa drobiowego do UE w pierwszym  kwartale 2021 roku ponieśli ogromne straty. Od stycznia do marca tego roku całkowity eksport drobiu spadł o 69%. Brytyjczycy sprzedali w państwach unijnych o 62 proc. mniej mięsa kurcząt niż w roku 2020. W ujęciu wartościowym spadek był jeszcze wyższy i  wyniósł minus 67 proc. (z około 90 mln funtów do zaledwie 30 mln funtów). Za główne powody tak złej sytuacji w handlu z UE wymienia się utrudnienia biurokratyczne w związku z Brexitem oraz problemy na granicy UE - UK. Brytyjskie firmy klasyfikowane są obecnie jako kraj trzeci i podlegają wielu wymogom nałożonym na przywóz produktów pochodzenia zwierzęcego z krajów trzecich. Brytyjskie organizacje  reprezentujące producentów i eksporterów drobiu wzywają rząd do negocjacji z UE, aby zająć się tym  problemem i wypracować sprawnie działający system współpracy handlowej. Według oficjalnych statystyk Wielkiej Brytania eksportuje około 19 proc. całkowitej produkcji drobiu, z czego około 70 proc. trafia do UE. Zdecydowana większość eksportowanego mięsa to mięso ciemne, ponieważ Brytyjscy konsumenci preferują  mięso z piersi kurcząt rzeźnych. Według danych za jedenaście miesięcy 2020 roku produkcja mięsa drobiowego ogółem w Wielkiej Brytanii wyniosła 1752,28 tys. ton, z czego 1618,69 tys. ton stanowiła  produkcja mięsa kurcząt rzeźnych. Taki wynik produkcyjny czynił Brytyjczyków trzecim największym producentem drobiu w europejskim obszarze celnym (po Polsce i Turcji)