Informacje

Negocjacje UE – Ukraina w sprawie „fileta z kością”

Negocjacje UE  – Ukraina w sprawie „fileta z kością”

Pojawiły się doniesienia, że Ukraina i UE podjęły rozmowy w sprawie modyfikacji zapisów umowy stowarzyszeniowej w kwestii zwiększenia kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiu ze Wschodu na  rynek Wspólnoty. Następnym krokiem jest przeprowadzenie wewnętrznych procedur obu stron, niezbędnych, aby doszło do sfinalizowania umowy w sprawie zmian do układu. Według informacji Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy, jej podpisanie nie nastąpi wcześniej niż przed  dniem 1 stycznia 2021 roku.