Informacje

Niższa podaż jaj spożywczych na Ukrainie

Niższa podaż jaj spożywczych na Ukrainie

Po pierwszym kwartale 2021 roku produkcja jaj na Ukrainie była o blisko 15 proc. niższa i wyniosła 3,24 mld sztuk. (w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020). Największy spadek w analizowanym okresie nastąpił w produkcji na przemysłowych fermach drobiu, bo o 20,3 proc. do 1,86 mld sztuk z 2,34 mld sztuk w poprzednim roku. Gospodarstwa domowe, które mają istotny udział w krajowej podaży jaj, zredukowały produkcję tylko o 2,9 proc. Najwyższy poziom produkcji odnotowano w obwodzie kijowskim: 803,9 mln sztuk.