Prawo - Analizy prawne

Nowa matryca stawek VAT

Nowa matryca stawek VAT

Najnowsza zmiana w zakresie matrycy stawek VAT, która weszła w życie 1.07.2020 r. została wprowadzona ustawą uchwaloną niemal rok wcześniej – w sierpniu 2019 roku. Na jej mocy uchylone zostały przepisy, które m. in. wprowadzały 8% podatek VAT od towarów rolnych. Ustawa ma znacząco uprościć rozumienie i procedury związane z określaniem stawki VAT. Ustawodawca odchodzi od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług na rzecz wydawanej przez Komisje Europejską Nomenklatury Scalonej (CN), której każdy dział (a więc cała grupa określonych towarów lub usług) będzie miał przypisaną określoną, jedną stawkę VAT. Nomenklatura Scalona będzie także w odpowiednim zakresie uzupełniona poprzez Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (PKOB).

Oznacza to, że w celu ustalenia odpowiedniej stawki VAT określonego produktu, należy po pierwsze sprawdzić do jakiego działu CN (lub PKOB) produkt jest przypisany, a następnie jaką stawką podatku VAT objęty jest ten dział w ustawie. Nomenklatura Scalona wydawana jest cyklicznie, więc co roku należy upewnić się, że interesujący nas produkt nie został w aktualnym dokumencie przypisany do innego działu. Główny urząd statystyczny opublikował klucze powiązań między Nomenklaturą Scaloną, a obowiązującymi wcześniej PKWiU 2015 i PKWiU 2008. Usługi nadal podlegają pod rejestr PKWiU 2015.

Przede wszystkim podatkiem VAT w wysokości 5% objęte zostały szeroko rozumiane towary spożywcze – mięsa i podroby, ryby oraz bezkręgowców wodnych z wyłączeniem homarów i ośmiornic, produkty mleczarskie, ptasie jaja oraz inne, jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, warzywa, owoce i orzechy, zboża, pieczywo nasiona a także pasze oraz przetwory z wymienionych wyżej produktów.

Wzrost stawki VAT zanotują konsumenci kupując owoce morza (homary, krewetki, ośmiornice, kawior) oraz ich przetwory, nawet jeśli stanowią tylko część dania w restauracji. VAT w wysokości 23% (wcześniej wynosił 8%) obejmuje także drewno opałowe oraz lód spożywczy.

Adam Kuźma/Radca Prawny