Prawo - Analizy prawne

Nowa umowa UE - Ukraina w sprawie importu drobiu

Nowa umowa UE - Ukraina w sprawie importu drobiu

26 listopada 2019 Parlament Europejski większością 444 głosów „za” do 128 głosów „przeciw” zdecydował się przyjąć projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy handlowej łączącej Unie Europejską z Ukrainą w odmiennej treści niż dotychczas. Zmiana ta dotyczyć będzie importu drobiu z terenów Ukrainy do Unii Europejskiej, w szczególności ma przeciwdziałać stosowaniu popularnych od dłuższego czasu, nieuczciwych praktyk ukraińskich producentów w zakresie tzw. „filetu z kością”, czyli importu filetów drobiowych z niewielkim kawałkiem kości, co dotychczas pozwalało na zastosowanie zerowych stawek celnych przy transporcie mięsa do krajów Unii Europejskiej. Produkt taki po niewielkiej obróbce mógł być sprzedawany na rynku unijnym jako pierś drobiowa, która przez UE uznawana jest za produkt wysoce wrażliwy i objęta opłatami celnymi przy zastosowaniu kontyngentu taryfowego. Problem importu „filetu z kością” istniał już od dłuższego czasu, przy czym tylko w ciągu ostatnich kilku miesięcy przywóz drobiu z terenów Ukrainy znacząco wzrósł, tworząc tym samym uciążliwą konkurencje dla producentów z polski i innych krajów Unii Europejskiej.

Rada Unii Europejskiej, w skład której wchodzą ministrowie wszystkich państw członkowskich już jakiś czas pracowała nad kompleksowym rozwiązaniem wspomnianego wyżej problemu negocjując warunki nowej umowy z władzami Ukrainy. W zaproponowanej zmianie zdecydowano, aby do istniejącego już kontyngentu taryfowego dołączyć dwa dodatkowe rodzaje produktów importowanych, obejmujące m. in. właśnie drób z kawałkiem kości. Dzięki temu produkty te zostaną objęte opłatami celnymi podobnie jak pozostałe wyroby mięsne. W zamian za objęcie kolejnych towarów opłatami celnymi, Unia Europejska zdecydowała się podnieść kontyngent taryfowy – ilość towarów, względem których stosuje się niższe stawki celne – o dodatkowe 50.000 ton.

Adam Kuźma/Radca Prawny