Wszystko o znakowaniu jaj i opakowań

Nowe zasady dobrowolnego znakowania jaj wartością odżywczą

Nowe zasady dobrowolnego znakowania jaj wartością odżywczą

Niniejsze informacje zostały opracowane w oparciu o przepisy Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, które stosuje się od dnia 13 grudnia 2014 r.

Nowe przepisy UE w rozporządzeniu nr 1169/2011 włączają oznakowanie wartością odżywczą do obowiązkowych oznaczeń środków spożywczych. Wyjątek stanowią jednak jaja spożywcze w skorupkach, jako produkty nieprzetworzone, jednoskładnikowe, które zgodnie z przepisami w Załączniku V do tego rozporządzenia są zwolnione z wymogu obowiązkowego umieszczania na opakowaniu informacji o wartości odżywczej. 

Obowiązkowe oznaczenie wartością odżywczą opakowań do jaj jest jednak obowiązkowe w przypadku, gdy: 

- składane jest oświadczenie żywieniowe lub oświadczenie zdrowotne,

-  stosuje się oznakowanie  Referencyjną Wartością Spożycia  (%RWS).

Jednocześnie warto przypomnieć, że dla nowych zasad przekazywania informacji o wartości odżywczej obowiązywał okres przejściowy - regulacje w tym zakresie weszły w życie od dnia 13 grudnia 2016 r.  Jednak podmiot, który stosował dobrowolne oświadczenia żywieniowe i zdrowotne,  informację o % RWS czy  informacje o wartości odżywczej,  był zobowiązany stosować definicje i wytyczne zawarte w rozporządzeniu nr 1169/2011, przed datą wejścia w życie ww. przepisów. 

ZNAKOWANIE WARTOŚCIĄ ODŻYWCZĄ – WYMAGANIA ROZPORZĄDZENIA NR 1169/2011

Informacja o wartości odżywczej musi obejmować  wszystkie  elementy w następujacej kolejności (art. 30 rozporządzenia nr 1169/2011):
- wartość energetyczna,
- tłuszcz: w tym kwasy tłuszczowe  nasycone, 
- węglowodany, w tym: cukry,
-  białko, 
- sól.

Wymienione wyżej  informacje  można uzupełnić danymi o ilości  jednego lub większej liczby następujących składników (art. 30 rozporządzenia nr 1169/2011):
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone,
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone,
- alkohole wielowodorotlenowe,
- skrobia,
- błonnik, 
- witaminy lub składniki mineralne (zgodnie z zał. XIII  rozporządzenia nr 1169/2011).
Wartość energetyczną oblicza się z zastosowaniem współczynników przeliczeniowych określonych w załączniku XIV do rozporządzenia nr 1169/2011. Wartość energetyczną należy podawać w kJ (kilodżulach) oraz kcal (kilokaloriach). Wartość w kilodżulach należy podać jako pierwszą, a następnie w kilokaloriach.  Można stosować skróty kJ/kcal. 

Jeśli zostało złożone oświadczenie żywieniowe lub zdrowotne dotyczące jakiegokolwiek innego składnika odżywczego, to należy także podać jego ilość. 

Wartość energetyczna i ilość składników odżywczych powinna być wyrażana w przeliczeniu na 100 g lub 100 ml. 
Wartości te można uzupełnić również przeliczeniem na porcję (czyli jedno jajo). 
Art. 33 rozporządzenia nr 1169/2011 określa warunki stosowania takich oznaczeń, także w przypadku stosowania dobrowolnego oznakowania wartością procentową referencyjnych wartości spożycia (%RWS).   

REFERENCYJNE WARTOŚCI SPOŻYCIA DLA WARTOŚCI ENERGETYCZNEJ I WYBRANYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH INNYCH NIŻ WITAMINY I SKŁADNIKI MINERALNE (DLA OSÓB DOROSŁYCH) określone zostały w Części B Załącznika nr XIII do rozporządzenia PE i Rady nr 1169/2011. 

Wymagania dotyczące danych szczegółowych, wymienionych w art. 30 ust. 1 i 2, powinny być prezentowane w czytelnym formacie w tym samym polu widzenia, a w odpowiednich przypadkach (np. oznaczenia poziomu kwasów tłuszczowych jednonienasyconych i wielonienasyconych) w kolejności określonej w załączniku XV do rozporządzenia nr 1169/2011. Najlepiej jak dane te będą  w formie tabeli, a  jeśli nie ma miejsca na opakowaniu to w formacie liniowym. 

Wszystkie oznaczenia wartości odżywczej dotyczą wartości średniej, ustalonej na podstawie analizy wykonanej przez producenta lub w wyniku obliczenia (w przypadku żywności złożonej), a także na podstawie dostępnych tabel wartości odżywczej środków spożywczych.