Prawo - Analizy prawne

Nowelizacja ustawy o obrocie ziemią – zmiany zatwierdzone przez Prezydenta

Nowelizacja ustawy o obrocie ziemią – zmiany zatwierdzone przez Prezydenta

28 maja 2019 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o kształtowaniu rolnego. Nowelizacja była konieczna, ze względu na ograniczający charakter ustawy z 2016 r., która miała zapobiec wykupywaniu gruntów przez obcy kapitał, a ostatecznie całkowicie utrudniała obrót ziemią wszelkim zainteresowanym jej zakupem.

Przysługujące do tej pory Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa prawo do pierwokupu udziałów i akcji będzie obejmowało jedynie spółki, które są już właścicielami więcej niż 5 ha użytków rolnych. Dotychczasowe przepisy nie regulowały jakichkolwiek ograniczeń prawa pierwokupu KOWR, co budziło uzasadnione kontrowersje, z uwagi na zagrożenia jakie niosły skutki nieważności sprzedaży dokonanej bez poinformowania o tym fakcie KOWR. Nieważność transakcji mogła za sobą nieść tragiczne skutki dla spółki np. nieważność uchwał podjętych przy udziale wspólnika, który nabył udziały lub akcje spółki z naruszeniem dotychczasowych przepisów.

Zgodnie z nowymi przepisami, nabywca gruntów rolnych zobowiązany jest do prowadzenia gospodarstwa rolnego jedynie przez 5 lat, a nie jak dotychczas przez 10 lat. Równocześnie, zbycie takich gruntów możliwe będzie przed upływem 5 lat za zgodą dyrektora KOWR w drodze decyzji administracyjnej, a nie przez sąd, co na pewno skróci i ułatwi proces wydawania takich decyzji.

Nowelizacja przepisów rozszerza też katalog osób, na rzecz których może być zbyta nieruchomość - o rodzeństwo, rodziców oraz pasierbów. Nieruchomości rolne będą mogły nabywać również uczelnie na cele dydaktyczne oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne - za zgodą dyrektora KOWR.

Nowelizacja jest na pewno krokiem w dobrą stronę, jednak na tyle niewielkim, że w przyszłości spodziewać się można kolejnych zmian.

Adam Kuźma/Radca Prawny