Informacje

Padł rekord w eksporcie jaj z Brazylii

Padł rekord w eksporcie jaj z Brazylii

Brazylijska branża drobiarska ustanowiła kolejny rekord w wysyłkach swoich produktów na rynek międzynarodowy. Największy światowy eksporter mięsa drobiowego zamknął 2023 rok nie tylko historycznym rekordem w ilości eksportowanego mięsa kurcząt rzeźnych, ale również w dostawach jaj konsumpcyjnych. Sprzedaż brazylijskich jaj i produktów jajecznych w 2023 roku zwiększyła się o 168,1 proc. rok do roku  i wyniosła 25,4 tys. ton w porównaniu do 9,5 tys. ton wywiezionych w roku 2022. – pokazują analizy Brazylijskiego Stowarzyszenia Białka Zwierzęcego (ABPA). Przychody ze sprzedaży eksportowej wzrosły w ciągu roku o 182 proc. do 63,2 mln USD.

W 2023 roku brazylijskiemu eksportowi sprzyjał trend wzrostowy. Ubiegłoroczny eksport jaj i ich przetworów z Brazylii istotnie przewyższa historyczną roczną sprzedaż z wcześniejszych dziesięciu lat. Eksperci ABPA podkreślają w swoich analizach zwiększenie zasięgu geograficznego dla swoich produktów, czyli wzrost liczby rynków dostępnych w ciągu roku. Firmy z Brazylii poczyniły znaczne inwestycje, aby sprostać oczekiwaniom zagranicznych kontrahentów i kreować pozytywny wizerunek eksporterów z Brazylii.  Działalność eksportowa stała się dla firm jajecznych ważnym źródłem przychodów w odpowiedzi na wyzwania wynikające z zachodzących zmian po stronie kosztowej produkcji drobiarskiej.

Poczynania Brazylii na międzynarodowym rynku jajecznym są nie tylko interesujące z punktu widzenia wielkości sprzedaży, ale szczególną uwagę przykuwa struktura geograficzna największych rynków zbytu. Główny kierunek sprzedaży jaj produkowanych w Brazylii to Japonia, która zaimportowała przez cały 2023 rok 10,3 tys. ton jaj – o 848,5 proc. więcej niż w roku 2022 roku. Przykład Japonii pokazuje, że popyt w krajach azjatyckich o wysokiej wartości dodanej napędza handel zagraniczny brazylijskiej branży. Wysoko na liście odbiorców znalazł się także Tajwan, z 5,3 tys. ton importu rocznie (w 2022 roku nie realizowano wysyłek) i Chile z 2,8 tys. ton (+1 302,3 proc.).

W poprzednich latach jednym z głównych czynników wspierających wzrost produkcji jaj był wzrost spożycia na rynku wewnętrznym. W Brazylii konsumpcja krajowa odpowiada za ponad 90 proc. zagospodarowania jaj z lokalnej  produkcji. W 2022 roku produkcja jaj w kraju Ameryki Południowej wyniosła 52 miliardy sztuk, a spożycie wewnętrzne 241 sztuk na mieszkańca rocznie. Obecnie brazylijski eksport jaj stanowi zaledwie 1 proc. całkowitej produkcji w kraju Ameryki Południowej. Może się jednak okazać, że to eksport stanie się siłą napędową rozwoju branży jajecznej w Brazylii – ocenia KIPDiP.

Zdaniem analityków Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, długoterminowa analiza strategii rozwoju przemysłu drobiarskiego w krajach liczących się na globalnym rynku drobiarskim sygnalizuje pewne zależności, zmusza do zauważenia trendów i generowania wniosków. Choć wolumen brazylijskiego eksportu jaj „nie szokuje” w porównaniu do ilości sprzedawanych jaj przez liderów światowego handlu - w tym Polski, to jednak istotne są trendy. Dotychczasowe obserwacje KIPDiP pozwalają założyć, że w nie tak dalekiej przyszłości o eksporcie brazylijskich jaj może być tak samo głośno jak o brazylijskich kurczakach. Już kilka lat temu przedstawiciele brazylijskiego rynku jaj wypowiadali się na temat swoich aspiracji do bycia tak samo sławnym graczem w handlu zagranicznym jak koledzy z rynku mięsa drobiowego. Sugerowano nawet, aby wykorzystać doświadczenia i kontakty firm eksportujących kurczaki. Spekulowano, że najłatwiej byłoby skorzystać z wypracowanej przez lata potężnej pozycji przedsiębiorstw drobiarskich na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.

Dla światowej konkurencji powolne, ale konsekwentne działania Brazylijczyków mogą okazać się dotkliwe w skutkach. Japonia – na który to rynek aktualnie postawili eksporterzy z Ameryki Południowej – jest od wielu lat obiecującym rynkiem zbytu dla tak dużych graczy jak Stany Zjednoczone czy państwa Unii Europejskiej. Japonia jest największym kupcem przede wszystkim przetworów jajecznych z Unii Europejskiej. Nie jest wykluczone, że w dłuższej perspektywie obecność Brazylii osłabi zdolność konkurencyjną europejskich firm w Azji. Sądzimy, że zwiększona aktywność Brazylijczyków w kontaktach handlowych z japońskimi importerami jest już teraz jednym z czynników, który przyczynił się do spadku unijnego wywozu przetworów jajecznych do Japonii – największy rynek zbytu dla eksporterów z państw Wspólnoty. Analiza danych za okres od stycznia do listopada 2023 roku pokazuje, że wywóz z UE na japoński rynek spadł o 34,0 proc. do 49,8 tys. ton w porównaniu do takiego samego okresu roku 2022.

- Sądzimy, że nie powinno się lekceważyć oczekiwań brazylijskiej branży jajecznej, która zaczyna wdrażać plany rozwoju ekspansji zagranicznej w „nowej kategorii”. Przeszłe doświadczenia pokazują, jak efektywna jest współpraca stowarzyszeń branżowych z Brazylii z administracją rządową na arenie międzynarodowej. Analiza założeń brazylijskich przedsiębiorstw oraz wieloletnich działań brazylijskiej konkurencji pozwala przyjąć scenariusz, że Brazylijczycy będę chcieli wypracować mocną pozycję w rejonach handlowych, które dla wielu światowych graczy są obiecującymi rynkami zbytu. Spodziewamy się zatem, że zasadniczym kluczem do sukcesu, poza ceną, mogą być bezpośrednie powiązania kapitałowe brazylijskich liderów w eksporcie mięsa drobiu. – zauważa Katarzyna Gawrońska, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.