Informacje

PILNE: grypa ptaków dotarła do Polski

PILNE: grypa ptaków dotarła do Polski

Sprawdził się najgorszy przewidywany scenariusz. Po serii zakażeń wirusem  w ostatnich kilku tygodniach w innych europejskich krajach i krajach trzecich, grypa ptaków dotarła do Polski. Pierwsze ognisko w naszym kraju w tym sezonie jesienno – zimowym potwierdzono na fermie kur niosek w miejscowości Wroniawy, w gminie Wolsztyn, w powiecie wolsztyńskim, w województwie wielkopolskim. Do zdarzenia doszło na fermie o bardzo dużym pogłowiu kur niosek. Około 900 tys. kur nieśnych zostanie poddanych ubojowi i utylizacji. W dniu 24 listopada 2020 r. Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach poinformował o wyniku dodatnim stwierdzającym obecność wysoce zjadliwego wirusa grypy ptaków podtypu H5N8.

- Ponad miesiąc temu Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz apelowała do hodowców o zachowanie najwyższej ostrożności, a nawet o niewypuszczanie ptaków na zewnątrz. Spodziewaliśmy się bowiem, że prędzej czy później wirus HPAI dotrze także do Polski. Niestety nasze prognozy się sprawdziły – mówi Katarzyna Gawrońska, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.

KIPDiP zwraca także uwagę na negatywne konsekwencje ekonomiczne pojawienia się grypy ptaków w Polsce. - Jest wysoce prawdopodobne, że większość krajów trzecich wstrzyma import drobiu żywego, jaj wylęgowych, mięsa drobiowego i jaj z Polski. Będzie to kolejny negatywny impuls do i tak dramatycznej sytuacji polskiego drobiarstwa – wskazuje Gawrońska z KIPDiP. 

W gospodarstwie, w którym stwierdzono chorobę, zostały wdrożone  wszystkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia HPAI, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz ponownie apeluje do wszystkich producentów drobiu w Polsce o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji i wdrożenie wszelkich rozwiązań w oparciu o dotychczasowe doświadczenia związane z HPAI w celu ograniczenia ryzyka przedostania się wirusa do gospodarstwa. Ostrzeżenia i apele do hodowców wystosowały także polskie władze weterynaryjne.

Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego, należą: 

- pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg,

- zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa,

- karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich,

- stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu,

- stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków,

- wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

Jeżeli hodowca drobiu zaobserwuje objawy kliniczne mogące wskazywać na zarażenie  wirusem grypy ptaków, takie jak: zwiększona śmiertelność, apatia, znaczący spadek pobierania paszy i wody; duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności, tzw. „lanie jaj” (jaja pozbawione skorup), objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, powinien niezwłocznie poinformować lekarza weterynarii prywatnej praktyki lub powiatowego lekarza weterynarii.

Przypominamy hodowcom drobiu  o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, wykaz nakazów i zakazów publikujemy w wydanym wcześniej komunikacie KIPDiP