Informacje

Polska odzyskała status kraju wolnego od HPAI

Polska odzyskała status kraju wolnego od HPAI

Polska stała się krajem wolnym od wirusa grypy ptaków – poinformowały polskie władze weterynaryjne. W dniu 27 września 2021 roku Główny Lekarz Weterynarii złożył do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) deklarację o odzyskaniu statusu kraju wolnego od wysoce zjadliwej grypy ptaków z dniem 25 września 2021 roku.

Uwolnienie się od HPAI przez Polskę to ważny krok naprzód wspierający dalsze wysiłki administracyjne na rzecz ponownego otwarcia rynków eksportowych poza obszarem celnym Unii Europejskiej. Z powodu  grypy ptaków część państw trzecich zamknęła dostęp do towarów sektora drobiarskiego importowanych z Polski, jednak teraz będą dobre podstawy do osiągnięcia zadowalających efektów w negocjacjach weterynaryjnych. Zdarzenie te może być jednym z pozytywnych impulsów dla polskiej sprzedaży eksportowej drobiu i jaj – uważa Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz. Mimo, że to Unia Europejska jest kluczowym odbiorcą polskich produktów, to jednak krajowe firmy za strategiczny cel w długoterminowych  wizjach rozwoju biznesu przyjmują umocnienie pozycji handlowej poza Unią. Analizy KIPDiP wskazują, że negatywne skutki pandemii COVID – 19 oddziałujące na rynek rolno – spożywczy w skali globalnej  przyspieszyły ekspansję polskich produktów na rynkach państw trzecich. Zelżenie restrykcji handlowych związanych z HPAI może tylko ułatwić dalsze działania.

Złożenie deklaracji przez Polskę było możliwe dzięki zakończeniu procedur wdrożonych w zakresie zwalczania ognisk grypy ptaków stwierdzonych na terytorium Polski w okresie XI 2020 – VIII 2021. W sezonie XI 2020 – VIII 2021 na terytoriom Polski stwierdzono 360 ognisk HPAI u drobiu i ptaków utrzymywanych w niewoli oraz 92 ogniska choroby u dzikich ptaków. Pierwsze ognisko HPAI u drobiu zostało stwierdzone 24 listopada 2020 roku w gospodarstwie zlokalizowanym w gminie Wolsztyn, w powiecie wolsztyńskim w województwie wielkopolskim. Ostatnie ognisko HPAI u drobiu stwierdzono 9 sierpnia 2021 roku w gminie Bieżuń, powiat żuromiński, woj. mazowieckie.

Polskie służby weterynaryjne wdrożyły wszystkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, w tym uśmiercanie ptaków (stamping - out policy), unieszkodliwianie, oczyszczanie i dezynfekcję. Dezynfekcja końcowa w ostatnim ognisku choroby wykrytym na terytorium Polski została wykonana 27 sierpnia 2021 roku. Na terytorium Polski nie obowiązują już żadne restrykcje w przemieszczaniu drobiu, mięsa i produktów wynikające z występowania grypy ptaków. Zgodnie z art. 10.4.6 Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE, jeżeli zakażenie HPAI u drobiu wystąpiło w państwie uprzednio wolnym od grypy ptaków, odzyskanie statusu wolnego może nastąpić 28 dni po zastosowaniu stamping-out policy, pod warunkiem, że zostały zakończone działania w ognisku i zapewniony jest nadzór. Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej realizuje program nadzoru grypy ptaków, związany z prowadzaniem monitoringu aktywnego i biernego w gospodarstwach utrzymujących drób oraz u dzikich ptaków. Prowadzenie nadzoru jest obowiązkowe, zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. Termin 28 dni od daty wykonania dezynfekcji końcowej upłynął w dniu 25 września 2021 roku, co pozwoliło na złożenie deklaracji do OIE.