Prawo - Analizy prawne

Portal Rejestrów Sądowych (PRS)

Portal Rejestrów Sądowych (PRS)

W dniu 1 lipca 2021 roku miała miejsce elektroniczna rewolucja dla KRS. No mocy nowelizacji ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym zaczął funkcjonować Portal Rejestrów Sądowych (PRS) – czyli system teleinformatyczny, który służy do udostępnienia usług rejestrów sądowych obywatelom.

Najważniejszą zmianą wprowadzoną wskazaną ustawą jest wprowadzenie obowiązku dokonywania wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego jedynie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w miejsce dotychczas stosowanego ręcznie wypełnionego urzędowego formularza. Wskazana zmiana ma jednak zastosowanie jedynie do wpisów dotyczących rejestru przedsiębiorców. Oznacza to, że organizacja pozarządowa podlegająca wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej będzie miała możliwość wyboru pomiędzy formą papierową a elektroniczną.

Ponadto należy podkreślić, iż od dnia funkcjonowania Portalu również cala procedura będzie obsługiwana za pomocą tego systemu. Jakiekolwiek pisma złożone w sprawie będą musiały mieć charakter elektroniczny, co dotyczy także czynności dokonywanych przez sąd, referendarzy sądowych oraz przewodniczących sądów.

Głównym założeniem wprowadzenia Portalu Rejestrów Sądowych jest przyspieszenie procesu uzyskiwania informacji przez przedsiębiorców oraz odformalizowanie składania dokumentów do właściwych rejestrów KRS.

Należy stwierdzić, że system jest dość przejrzysty i łatwy w obsłudze. Po zalogowaniu się, system prowadzi poprzez proces składania formularzy dzięki podpowiedziom nakierunkowującym odpowiedź oraz blokadom uniemożliwiającym pozostawianie pustych rubryk. Co więcej, system umożliwia także sprawdzenie poprawności wypełnionego wniosku przez wypełniającego, oraz wymusza dokonanie niezbędnych opłat.

Wszystkie wskazane wyżej mechanizmy mając na celu wyeliminowanie wniosków zawierających błędy formalne, dzięki czemu sama procedura załatwiania spraw ulegnie skróceniu. Dzięki konieczności logowania się, użytkownik Portalu posiada informację na temat wszystkich złożonych przez siebie wniosków, pism oraz korespondencji z sądem rejestrowym. W ten sposób procedura załatwiania spraw została znacząco uproszczona, a wszystkie sprawy zebrane są w jednym miejscu.

Adam Kuźma/Radca Prawny