Informacje

Poultry Insider, wydanie z 13 stycznia 2020

Poultry Insider, wydanie z 13 stycznia 2020

W branży drobiarskiej nikogo nie trzeba już chyba przekonywać, że polski eksport do Europy traci dynamikę wzrostu. Nasza sprzedaż do krajów Unii Europejskiej może jeszcze rosnąć, natomiast skala tego wzrostu będzie prawdopodobnie niewielka, ściśle związana ze wzrostem konsumpcji w EU. Kluczowe jest zatem budowanie długoterminowej strategii rozwoju w oparciu o wyjście poza obszar celny Unii Europejskiej. W jednym z naszych raportów analitycznych najnowszego wydania Poultry Insidera przyglądamy się wieloletnim trendom u największych światowych importerów mięsa drobiowego. Jednocześnie analizujemy istniejącą konkurencję na obiecujących rynkach krajów trzecich.

Obecne problemy z grypą ptaków w Polsce i restrykcje wywozowe wprowadzane przez kraje trzecie skłoniły nas do przygotowania raportu handlowego. Dokonaliśmy analizy wielkości wysyłek towarów drobiarskich z Polski na rynki państw trzecich zakazujących wywozu z powodu HPAI. Zestawiając w tabelach twarde dane chcemy zobrazować, jakie znaczenie i dla kogo mogą mieć zakazy wywozu do kilku już rejonów świata.

Poultry Insider to także - tradycyjnie - komentarze i prognozy dotyczące sytuacji na rynku skupu żywca kurcząt rzeźnych oraz na rynku jaj. Okazuje się, że na krajowy rynek skupu żywca kurcząt rzeźnych mogą mieć wpływ „nowe zawirowania” na rynkach zagranicznych…

W części newsowej nie zapomnieliśmy o „Kronice – Grypa Ptaków”.  

Zachęcamy do subskrypcji „Poultry Insider”! Więcej informacji na temat "PI" można znaleźć tutaj.